Aicinājums legalizēt nereģistrētos ūdens un kanalizācijas pieslēgumus

Publicēts: 
02.08.2017 - 10:00

SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi" aicina legalizēt nereģistrētos ūdens un kanalizācijas pieslēgumus. Uzrēķins patvaļīgo pieslēgumu patēriņam, kas būs deklarēts līdz 2017. gada 15. augustam, netiks veikts.

Pēc šī datuma nereģistrētos pieslēgumus centralizētai ūdensapgādes vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ko atklās apsekošanas rezultātā, uzskatīs par patvaļīgiem un pakalpojuma lietotājiem aprēķinās, kā arī piedzīs kompensāciju par patvaļīgu pieslēgšanos centralizētai ūdensapgādes vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai saskaņā ar "Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu" un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu" noteikto kārtību. Tad iespēja izmantot ūdensapgādes vai centralizētos kanalizācijas sistēmas tīklus nekavējoties tiks pārtraukta. Pakalpojumu atjaunos pēc līguma noslēgšanas un soda naudas nomaksas pilnā apmērā.

SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi" rīcībā jau ir informācija par nereģistrētiem ūdens pieslēgumiem. Aicinām izmantot piedāvāto iespēju sakārtot šo jautājumu!

 

Ludmila Lencberga, SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi" valdes locekle