Atgādinājums nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem - tuvojas nodokļa samaksas termiņš

Publicēts: 
02.08.2017 - 13:00

Tuvojas  15. augusts, kas ir trešais nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) samaksas termiņš! Lūdzu nodokļa maksātājus pārskatīt savus šogad veiktos maksājumus, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

Maksājumu var veikt gan pa daļām norādītajos termiņos, gan arī avansa veidā - līdz pirmajam maksājuma termiņam, 31. martam, samaksājot visu summu.

Nomaksāt NĪN iespējams bankā un internetbankā. Jāuzsver, ka, maksājumu veicot  internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

Taču drošākais un ērtākais veids NĪN nomaksai ir portāls www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai.

Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, aicinām portālā www.epakalpojumi.lv pieteikties atgādinājumu saņemšanai par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS). Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

Neskaidrību gadījumā sazināties ar Pļaviņu novada domes nodokļu administratori Janu Kupču, tālr. 65133851, jana.kupca@plavinas.lv.

Jana Kupča, Pļaviņu novada domes nodokļu administratore