Biznesa ideju konkurss Pļaviņu novada iedzīvotājiem „Es varu būt uzņēmējs!”

Publicēts: 
02.08.2017 - 15:30

Pļaviņu novada dome jau otro gadu izsludina biznesa ideju konkursu „Es varu būt uzņēmējs!”. Tā ir iespēja Pļaviņu novada iedzīvotājiem saņemt atbalstu savu biznesa ideju realizācijai. Pašvaldība tādējādi cer attīstīt uzņēmējdarbību novadā, iedrošināt iedzīvotājus īstenot ieceres un motivēt uzsākt uzņēmējdarbību.

Biznesa ideju īstenošanai 2018. gadā būs pieejami 10 400 EUR.

Pieteikumi iesniedzami līdz 2017. gada 3. novembrim plkst. 15:00 Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās.

Konkursā var piedalīties fiziska persona – Pļaviņu novada iedzīvotājs, kurš deklarēts Pļaviņu novadā vismaz no 2016. gada 1. janvāra, nav jaunāks par 18 gadiem, kuram ir biznesa ideja un kurš ir gatavs to attīstīt un uzsākt saimniecisko darbību Pļaviņu novadā. Viena persona drīkst iesniegt vienu pieteikumu.

Konkurss noritēs divās kārtās: pirmajā kārtā pretendenti iesniedz pieteikumus, otrajā kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti prezentēt savu biznesa ideju konkursa vērtēšanas komisijai un atbildēt uz jautājumiem.

Pretendentus vērtēs seši pašvaldības pārstāvji. Konkursa rezultāti būs zināmi pēc 2017. gada 4. decembra. Finansējums tiks piešķirts pirmo trīs vietu ieguvējiem: 1.vieta – 3500,00 EUR; 2.vieta –2500,00 EUR; 3.vieta – 2000,00 EUR. Komisijai ir tiesības palielināt vai samazināt naudas balvas apjomu starp vietām un noteikt papildus uzvarētājus atkarībā no iesniegto biznesa ideju vērtēšanas rezultātiem konkursa balvu fonda ietvaros.

 Konkursā netiek atbalstītas šādas jomas:

  • darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu;
  • operācijas ar nekustamo īpašumu;
  • azartspēles un derības;
  • ieroču, munīcijas un sprāgstvielu ražošana, piegāde vai vairumtirdzniecība;
  • tabakas ražošana un tirdzniecība;
  • alus un alkoholisko dzērienu ražošana un tirdzniecība.

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Pļaviņu novada domes uzņēmējdarbības speciālisti Elitu Kaņepēju, mob. 27873332, bizness@plavinas.lv.

 

KONKURSA NOLIKUMS UN PIETEIKUMA VEIDLAPA

 

Informāciju sagatavoja:
Sanita Kitajeva
Pļaviņu novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste