Bojājums Lielās un Mazās Krasta ielas apgaismes sistēmā