Informācija ārstnieciskās vingrošanas un jogas nodarbību apmeklētājiem

Publicēts: 
24.07.2017 - 11:45

Augustā vingrošanas no­darbības (otrdienās plkst. 18.00) un jogas nodarbības (piektdienās plkst. 18.00) sporta zāles remonta dēļ nenotiks Daugavas 50.

11. augustā joga notiks Mūzikas skolas zālē, bet turpmākās vingrošanas un jogas nodarbības - Pļaviņu novada ģimnāzijas sporta zālē.

Vingrošanas un jogas nodarbības kopš šī gada maija iedzīvotājiem tiek piedāvātas bez maksas projekta “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” ietvaros (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/091).

Projekta mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu, uzlabot Pļaviņu novada iedzīvotāju veselību un  aktualizēt slimību profilakses tēmu. Finansējums tam piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un Valsts budžeta.  Projekta mērķa grupa ir visi Pļaviņu novada iedzīvotāji. Finansējums tam piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un Valsts budžeta. Projekts tiks īstenots trīs gadus. Visi plānotie pasākumi novada iedzīvotājiem būs bezmaksas.