Lielie “Rūķīši” atvadās no bērnudārza

Publicēts: 
07.06.2017 - 08:30

Ar prieku un smeldzīgu skumju pieskārienu ir pienācis laiks, kad atvadāmies no saviem lielajiem "Rūķīšiem".  Mūsu audzēkņi uz skolu līdzi ņems bagātu zināšanu un prasmju pūru, kas palīdzēs vieglāk iejusties jaunajā skolas vidē.

Bērnudārza darbinieki saviem topošajiem skolniekiem vēl daudz jaunu draugu, izturību, spēku un pacietību.

Paldies vecākiem par sirsnību un atbalstu bērnudārzam!

                       

PII “Rūķītis” vadītājas vietniece Ilze Vilciņa