Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu – sods līdz 1000 eiro

Publicēts: 
11.08.2017 - 12:00

Diemžēl policija joprojām konstatē gadījumus, kad cilvēki savus atkritumus novieto tam neparedzētā vietā. 2016. gadā pašvaldības policija ir panākusi, ka tiek likvidētas 15 nelegālās atkritumu izgāztuves, savukārt 2017. gada pirmajā pusgadā – 9.

Policija atgādina, ka ikviena atkritumu valdītāja pienākums ir noslēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu. Atruna, ka persona nerada atkritumus ir vērtējama kritiski, jo ikviens no mums ir atkritumu radītāji, kas katru dienu kaut ko patērē.

Sodi par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu ir noteikti fiziskām personām no 70 līdz 1000 eiro, savukārt juridiskām personām – no 280 līdz 2100 eiro.  

Sodi par vides piesārņošanu ir noteikti fiziskām personām no 70 līdz 700 eiro, bet juridiskām personām – no 350 līdz 2900 eiro. Abi panti paredz arī iespēju konfiscēt pārkāpumā izmantoto transportlīdzekli.

Mūsdienu tehnoloģiju un “tautas modrās acs”  laikmetā ir maldīgi uzskatīt, ka personu pārkāpuma brīdī neviens nepamana. Ir arī gadījumi, kad policijai izdodas vainīgās personas noskaidrot pēc atsevišķām, zīmīgām pazīmēm, kuras policija ir fiksējusi jau iepriekš.

Pļaviņu novada iedzīvotāji, viesi! Lūdzu neaizmirstiet, ka mēs esam atkarīgi no dabas, un daba ir atkarīga no mūsu rīcības. Atkritumi ir vieni no lielākajiem un bīstamākajiem vides piesārņojuma iemesliem. Tie negatīvi ietekmē gan mūsu dzīves kvalitāti, gan ekosistēmu, ja netiek apsaimniekoti atbilstoši vides aizsardzības prasībām.

Novēlu, lai ikviens no mums J. Marcinkeviča teikto ""Daba ir radījusi cilvēku, lai būtu, kas dabu dārgu tur un mīl, kas dabu apbrīno un saudzē", varētu attiecināt uz sevi.

Zane Grīnberga, Pļaviņu novada pašavaldības policijas priekšniece

Attēlos - dažas no 2017. gadā likvidētajām nelegālajām atkritumu izgāztuvēm “pirms” un “pēc”