Par nekustamā īpašuma Lielā ielā 21, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, izsoli

Publicēts: 
14.05.2018 - 10:30

VAS "Latvijas Pasts" informē, ka pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma Lielā ielā 21, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, atsavināšanu.

Nekustamais īpašums ar kadastra Nr 3213 501 1301 sastāv no sakaru mezgla ēkas un šķūņa.

Nekustamā īpašuma izsole ar augšupejošu soli notiks 2018. gada 14. jūnijā plkst 11:00 Latvijas Pasta telpās Ziemeļu ielā 10, Lidostā "Rīga", Mārupes novadā, nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena - 2500 EUR. Detalizētāku informāciju par izsoli var saņemt pie izsoles rīkotāja darba laikā pa tālruņiem 27891900 un 29420864. Informācija par izsoli publicēta laikrakstos „Latvijas Vēstnesis" un "Staburags", Latvijas Pasta mājas lapā www pasts.lv.

VAS "Latvijas Pasts"