Par Vietalvas pagasta pārvaldes vadītājas atvaļinājumu

Publicēts: 
11.08.2017 - 13:30

Vietalvas pagasta pārvaldes vadītāja Rita Zaharāne no š.g. 14. līdz 20. augustam atvaļinājumā.

Maksājumus par nekustamo īpašumu, īri, ēdināšanu, pašvaldību nodevas u.c. lūdzam veikt Pļaviņu novada domes kasē Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās vai uz norēķinu kontiem:

Nosaukums

Konta nr.

Bankas kods

AS "Swedbank"

LV38 HABA 0551 0206 2172 7

HABALV22

AS "SEB banka"

LV36 UNLA 0050 0143 2196 2

UNLALV2X

AS "Citadele banka"

LV25 PARX 0012 4412 5000 1

PARXLV22

AS "DNB banka"

LV82 RIKO 0002 0132 8736 7

RIKOLV2X

Apmeklētājus Vietalvas pagasta pārvaldes telpās pieņems Klintaines pagasta pārvaldes vadītāja Ligita Arnīte

15.augustā plkst. 14.00 – 16.00

17.augustā plkst. 10.00 – 12.00