Pašvaldības policija informē par valsts simbolu pareizu lietošanu

Publicēts: 
09.11.2017 - 11:30

Latvijas valsts simboli ir himna, ģerbonis un karogs. Valsts simboli ir jāizmanto atbilstošā vietā un situācijā, izrādot tiem cieņu. Normatīvajos aktos valsts simboliem ir noteikta tiesiskā aizsardzība un par to lietošanas noteikumu pārkāpšanu personu var saukt pie administratīvās (sods līdz 700 eiro) vai kriminālatbildības.

Valsts ģērboņa lietošanas iespējas ir ļoti ierobežotas, jo tas vairāk ir valsts varas simbols. Privātpersonām valsts ģērboni vai atribūtiku ar to ir tiesības lietot tikai gadījumos, ja ģērboņa lietošana nemaldina par lietotāja juridisko statusu un tiek garantēta pienācīga cieņa.

Attiecībā uz valsts himnu jāatceras, ka tās izpildījuma laikā klātesošie stāv kājās, vīrieši noņem galvassegas.

Lai Latvijas valsts karogs atbilstu normatīvā regulējuma prasībām, jāievēro sekojošais:

1. karogam ir jābūt tīram un izgludinātam; pēc karoga lietošanas sliktos laikapstākļos būtu lietderīgi to izmazgāt;

2. karogs nevar būt saplēsts, ar izārdītām vīlēm, caurumiem;

3. karogam jāatbilst ēkas parametriem;

4. uz karoga nedrīkst rakstīt, zīmēt, papildināt ar bārkstīm vai jebkādiem citiem dekoratīviem vai informatīviem elementiem.

Lietošanai nederīgu Latvijas valsts karogu ir jāiznīcina diskrētā veidā, proti, privātos apstākļos jāsadala pa krāsu lentēm, jāievieto atsevišķos atkritumu maisos un tikai tad jāizmet atkritumu konteinerā. Nekādā gadījumā karogu vai tā detaļas nedrīkst dedzināt!

Ik gadu diskusijas raisa sarkanbaltsarkanās lentītes piespraušana pie apģērba. Normatīvajos aktos nav noteikts konkrēts lentīšu lietošanas stils vai forma. Persona pati var izvēlēties, kādā veidā apliecināt savu patriotismu – piespraužot lentīti “V” burta formā vai cilpas veidā ar lentītes galiem uz leju.

Pašvaldības policija aicina arī ikdienā smelties spēku valsts simbolos, jo tie ir mūsu tautas kods.

Policija aicina ziņot par valsts simbolu lietošanas pārkāpumiem (T. 651 34104; 26458996; 110 vai p.policija@plavinas.lv).

 

Zane Grīnberga, Pļaviņu novada pašvaldības policijas priekšniece