Pašvaldības policija informē - pret valsts karogu jāizturas ar cieņu

Publicēts: 
14.06.2017 - 10:30

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Latvijas valsts karoga likums”, gadā ir noteiktas desmit piemiņas un svētku dienas, kad Latvijas valsts karogs jānovieto pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām.

Diemžēl nereti netiek pievērsta uzmanība karoga izskatam. Policija aicina vērst uzmanību uz to, ka karogs ir valsts simbols, pret kuru ir jāizturas ar cieņu.

Lai karogs atbilstu normatīvā regulējuma prasībām, jāievēro sekojošais:

1. rūpējaties, lai karogs ir tīrs. Saprotams, ka laikapstākļu ietekmē karogs kļūst netīrs, tāpēc pēc karoga lietošanas būtu lietderīgi karogu izmazgāt;

2. izvērtējiet vietu, kurā karogs pēc lietošanas tiek uzglabāts. Izvēlieties vietu, kurā karogu neskars ārējie faktori, kas var ietekmēt karoga izskatu;

3. sekojiet līdzi, lai karogs nav saplēsts, ar izārdītām vīlēm, caurumiem;

4. izvēlieties ēkas parametriem atbilstošu karogu;

5. karogam sēru noformējumā ir šādas prasības – melnas krāsas lentei ir jābūt piestiprinātai pie karoga kāta un lentes platums ir 1/20 no karoga platuma savukārt garums atbilst karoga platumam;

6. sēru lente nedrīkst būt saplīsusi, izirusi, nepiemērota auduma (jābūt melna, necaurspīdīga auduma).

Aizliegts publiski lietot karogu, uz kura attēloti jebkādi simboli, zīmes vai uzraksti, kā arī tādu, kas papildināts ar bārkstīm vai jebkādiem citiem dekoratīviem vai informatīviem elementiem.

Lietošanai nederīgu Latvijas valsts karogu ir jāiznīcina diskrētā veidā, proti, privātos apstākļos jāsadala pa krāsu lentēm, jāievieto atsevišķos atkritumu maisos un tikai tad jāizmet atkritumu konteinerā. Nekādā gadījumā karogu vai tā detaļas nedrīkst dedzināt!

Par nepareizu karoga lietošanu, kā arī necieņas izrādīšanu valsts simboliem personu var saukt pie administratīvās atbildības un piemērot naudas sodu līdz EUR 700. Savukārt par valsts simbolu zaimošanu paredzēta kriminālatbildība.

Cienīsim valsts simbolus un ievērosim to lietošanas etiķeti. Tāpat policija aicina ziņot par valsts simbolu lietošanas pārkāpumiem (T. 651 34104; 26458996; 110 vai p.policija@plavinas.lv).