Pašvaldības policijas informācija transportlīdzekļu īpašniekiem

Publicēts: 
11.08.2017 - 11:45

Pļaviņu novada pašvaldības policija saņem iedzīvotāju sūdzības par transportlīdzekļiem, kuri novietoti stāvēšanai daudzstāvu dzīvojamo ēku stāvvietās un ilgstoši netiek izmantoti.

Līdz šim ar trīs transportlīdzekļu īpašniekiem panākta vienošanās un transportlīdzekļi aizvākti no daudzdzīvokļu ēku pagalmiem. Savukārt diviem transportlīdzekļu īpašniekiem noteikts termiņš, līdz kuram transportlīdzekļi jāaizvāc.

Pašvaldības policija aicina transportlīdzekļu, kuri ilgstoši novietoti stāvēšanai uz publiskā lietošanā esošas zemes, īpašniekus rast iespēju transportlīdzekļus pārvietot uz teritoriju, kas ir Jūsu īpašumā, vai to personu īpašumā, ar kurām ir noslēgta vienošanos par transportlīdzekļa novietošanu stāvēšanai.  Tāpat, lūdzu, izvērtēt iespēju transportlīdzekli nodot apstrādes uzņēmumam.

Viens no pamatojumiem, lai atzītu transportlīdzekli par ilgstoši atstātu uz ceļa, ir, ja tas novietots stāvēšanai uz ceļa un netiek izmantots ilgāk par 15 diennaktīm, kā arī tad, ja transportlīdzeklim nav veikta valsts tehniskā apskate.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē darbības ar ilgstoši uz ceļa atstātiem transportlīdzekļiem, pašvaldībai ir tiesības šādus transportlīdzekļus piespiedu kārtā pārvietot uz stāvvietu. Šajā gadījumā svarīgi atcerēties, ka  izdevumus, kas saistīti ar transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu uz speciālu stāvvietu un glabāšanu speciālajā stāvvietā, sedz transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais turētājs vai transportlīdzekļa īpašnieks (valdītājs).

Lūdzu ņemt vērā, ceļš ir jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, un tā kompleksā ietilpst ceļu inženierbūves, tai skaitā transportlīdzekļu stāvvietas. Turklāt nolietoti transportlīdzekļi ir klasificējami kā bīstamie atkritumi.

Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni 651 34104; 26458996 vai vērsties personīgi Pļaviņu novada pašvaldības policijā Pļaviņās, Daugavas ielā 54. Policija aicina iedzīvotājus aktīvi ziņot par ilgstoši uz ceļa atstātiem transportlīdzekļiem.

Zane Grīnberga