Pašvaldības policijas informācija transportlīdzekļu vadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu

Publicēts: 
11.10.2017 - 15:45

Pļaviņu novada pašvaldības policija aicina transportlīdzekļu vadītājus ievērot ceļu satiksmi regulējošo normatīvo aktu prasības. Neievērojot apstāšanās un stāvēšanas noteikumus, Jūs:

1. apdraudat ceļu satiksmes drošību,

2. savu un pārējo ceļu satiksmes dalībnieku veselību, dzīvību, materiālās vērtības,

3. apgrūtināt operatīvo dienestu darbu (atcerieties, ka palīdzība var būt nepieciešama arī Jums vai tuviniekiem!),

4. necienāt pārējos ceļu satiksmes dalībniekus un ignorējat viņu tiesības uz drošu pārvietošanos.

 

Atcerieties, apstāties un stāvēt ir aizliegts:

1. uz tramvaja sliežu ceļa klātnes vai tās tiešā tuvumā, ja tas traucē tramvaja braukšanai;

2. uz dzelzceļa pārbrauktuvēm un tuneļos;

3. uz tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem un zem tiem;

4. vietās, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai pretējo brauktuves malu un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par 3 m;

5. uz gājēju pārejām un tuvāk par 5 m no tām,

6. krustojumā un tuvāk par 5 m no tā;

7. tuvāk par 25 m pirms un 10 m aiz autobusu pieturvietām;

8. vietās, kur transportlīdzeklis citiem transportlīdzekļu vadītājiem aizsedz luksofora signālus vai ceļa zīmes;

9. uz ietvēm, gājēju ceļiem, gājēju un velosipēdu ceļiem, kopīgiem gājēju un velosipēdu ceļiem, velosipēdu ceļiem un velojoslām;

10. uz ieskrējiena un bremzēšanas joslām;

11. 326. ceļa zīmes “Apstāties aizliegts” darbības zonā;

12. vietās, kur brauktuves mala apzīmēta ar baltu nepārtraukto līniju, kā arī vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar dzelteno līniju;

13. ārpus apdzīvotām vietām bīstamu pagriezienu tuvumā un citās vietās, kur redzamība kaut vienā virzienā ir mazāka par 100 m.

Stāvēt aizliegts arī vietās, kur stāvošs transportlīdzeklis var neļaut braukt (iebraukt vai izbraukt) citiem transportlīdzekļiem vai traucē gājēju pārvietošanos.

Sods par šo noteikumu neievērošanu ir 30 vai 40 eiro. Tāpat, laicīgi nenomaksājot uzlikto sodu, personai būs ierobežojumi saņemt un izmantot CSDD pakalpojumus. Nenomaksātais sods skar visu atbildīgās personas autoparku (nevis konkrēto transportlīdzekli, ar kuru pārkāpti noteikumi).

Īpašu uzmanību, lūdzu, pievērsiet invalīdu stāvvietām. Policija informē, ka stāvvietai nav obligāti jābūt marķētai gan ar ratiņkrēsla simbolu, gan papildzīmi “Invalīdiem”. Pietiekoši ir ar vienu risinājumu. Sods par transportlīdzekļa novietošanu invalīdiem paredzētā stāvvietā ir 55 eiro. Turklāt, transportlīdzekli var pārvietot piespiedu kārtā, ja transportlīdzeklis atkārtoti (divas vai vairāk reizes gada laikā) novietots invalīdiem paredzētā stāvvietā.

Nereti personas ar invaliditāti nav izņēmušas CSDD nodaļās invalīdu stāvvietu izmantošanas karti, tāpēc policija aicina to izdarīt (vairāk informācijas šeit - https://www.csdd.lv/invalidu-stavvietas-karte/invalidu-stavvietu-izmanto...). Policija atgādina, ka invalīdu stāvvietu izmantošanas karte jānovieto transportlīdzekļa salonā pie priekšējā stikla.

Zane Grīnberga, Pļaviņu novada pašvaldības policijas priekšniece