Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli Rīgas ielā 15 - 1, Pļaviņās, Pļaviņu novadā

Publicēts: 
10.11.2017 - 15:15

Pļaviņu novada Pašvaldības īpašumu  privatizācijas, atsavināšanas un zemes komisija izsludina atklātu mutisku  izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam:

  • dzīvokļa īpašumam Nr.1 Rīgas ielā 15, Pļaviņās, Pļaviņu novadā – 90.7 m² platībā, 907/30837 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas.

 

Adrese

Platība, m²

Sākumcena, EUR

Augšupejošs solis, EUR

Nodrošinājums EUR

Izsoles sākums

Rīgas iela 15, dz. 1, Pļaviņas,

Pļaviņu novads

90.7 m²

3 656.00

50.00

365.60

11:00

Izsole notiek Pļaviņu novada domē Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, 2017. gada 14. decembrī, plkst. 11.00.

Izsoles nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja ir ieskaitīts izsoles noteikumos (skat. www.plavinunovads.lv ) norādītajā bankas kontā.

Reģistrēšanās izsolei līdz 2017. gada 13. decembrim, plkst. 15.00. (Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Pļaviņu novada domes 7. kabinetā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās).

Reģistrācijas maksa: EUR 35,00 .

Nekustamo īpašumu - dzīvokli var apskatīt un ar izsoles noteikumiem iepazīties iepriekš piezvanot pa tālruni 65133855 (Pļaviņu novada domes 7. kabinetā) un norunājot tikšanās laiku.

IZSOLES NOTEIKUMI