Pieņems zemnieku konsultante

Publicēts: 
14.06.2017 - 11:15

SIA LLKC Aizkraukles nodaļas Pļaviņu novada lauku attīstības konsultante (zemnieku konsultante) INESE EIDUKA pieņems apmeklētājus:

 

Pļaviņu novada domē

19. jūnijā plkst. 9.00 – 11.00

 

Klintaines pagasta pārvaldē

21. jūnijā plkst. 9.00 – 11.00

 

Tālrunis   29255047,

e-pasts     inese.eiduka@llkc.lv