Pļaviņās ar valsts atbalstu atjauno plūdos cietušās vietas

Publicēts: 
02.08.2017 - 09:00

2017. gada pavasara plūdu laikā Pļaviņās cieta vairāki pašvaldības īpašumi un publiskās vietas.

Šobrīd Pļaviņās tiek novērstas plūdu sekas un uzsākti būvdarbi. Pie JIC “Ideja” un Pļaviņu Mūzikas skolas tiek atjaunota plūdu laikā izskalotā un bojātā piebrauktuve, gājēju celiņi un zaļā zona. Mūzikas skolā remonts tiek veikts divās tehniskajās telpās, ko skāra pavasara pali.

Tāpat tiks labotas izskalojumu vietas laukumā pie sociālā aprūpes centra “Pļaviņas”, atjaunota Dingas iela, Torņupītes krasti, ēkas pamati un lievenis Lielā Krasta ielā 11. Jaunā Krasta ielā (iepretim Daugavas 54a) notiks ielas un lietus ūdeņu novadsistēmas remontdarbi.

Drīzumā tiks atjaunots arī skeitparka virsējais segums. Šobrīd notiek cenu aptauja.

Kopējās darbu izmaksas ir 85 295.31 EUR. Plūdos cietušās teritorijas atjaunošanai Latvijas Republikas Ministru kabinets pieškīris mērķdotāciju 61 081.22 eiro apmērā no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Tā saņemta ar nosacījumu, ka pašvaldība darbu veikšanai no sava budžeta paredz 24 214.09 eiro.

 
Informāciju sagatavoja:
Sanita Kitajeva
Pļaviņu novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste