SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” informācija par ugunsdrošības prasībām

Publicēts: 
04.08.2017 - 11:00

Vēlamies iedzīvotājus informēt, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”  ir mainījušās ugunsdrošības prasības, piemēram:

  1. Nodrošināt ugunsdrošības prasību ievērošanu objekta un teritorijas koplietošanas (kopīpašuma) daļās. Piem., kāpņu telpās, bēniņos, pagrabos. Atkārtoti lūdzam iedzīvotājus kāpņu telpās, pagrabos un bēniņos nenovietot atkritumus, būvgružus un lielgabarīta priekšmetus.  Tas var apgrūtināt piekļūšanu glābšanas dienestu speciālistiem.
  2. Objektā, kas augstāks par diviem stāviem, katru kāpņu telpas stāvu nodrošina ar attiecīgā stāva kārtas numuru. Katrā stāvā ir jāizvieto šī stāva numurs. Šie pasākumi tiek veikti iedzīvotāju drošībai, lūdzam būt saprotošiem, numerācija ir nepieciešama, lai ārkārtas situācijā glābšanas dienestu speciālisti spētu orientēties piedūmotā telpā. Laika gaitā numerācijas dizains tiks estētiski pielāgots.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mājaslapas sadaļā "Drošības padomi" pieejami ieteikumi saistībā ar ugunsdrošību, civilo aizsardzību un dabas stihijām, kā arī ieteikumi saistībā ar atpūtu pie ūdens un pie dabas un informācija, kā rīkoties ārkārtas gadījumos: www.vugd.gov.lv/lat/drosibas_padomi. Aicinām Jūs iepazīties ar tiem un pārrunāt ar bērniem.

Būsim saprotoši un atbildīgi par savu un kaimiņu drošību.

Ar cieņu,

SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”