Sociālās aprūpes centrs “Pļaviņas” izsludina pieteikšanos uz sociālā darbinieka amatu

Publicēts: 
09.11.2017 - 08:30

Sociālās aprūpes centrs “Pļaviņas”

Reģ.Nr. 90000043649

izsludina pieteikšanos uz sociālā darbinieka amatu.

Galvenie pienākumi:

 1. Panākt un veicināt klienta sociālo problēmu praktisku risinājumu un viņa dzīves kvalitātes  uzlabošanos, iekļaušanos sabiedrībā, spēju palīdzēt pašam sev.
 2. Sniegt klientam palīdzību un atbalstu sociālo problēmu risināšanā.
 3. Palīdzēt klientam attīstīt spēju risināt personiskās, starppersonu un sociālās problēmas.
 4. Atbalstīt klienta attīstības iespējas, kā arī tiesības patstāvīgi pieņemt lēmumus un tos īstenot.
 5. Piesaistīt sociālekonomiskos resursus un attiecīgos sociālos pakalpojumus klienta vai klientu grupas sociālo problēmu risināšanai.
 6. Nodrošināt informāciju par sociālo pakalpojumu sniedzējiem un veidot kontaktus starp sociālo pakalpojumu saņēmējiem un sniedzējiem.

Prasības pretendentiem:

 1. Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā.
 2. Labas iemaņas darbā ar datoru.
 3. Prasmes: komunikācijas prasme ar klientiem, strādāt komandā, novērtēt, plānot, noformēt nepieciešamos dokumentus.
 4. Mērķtiecība, organizētība, precizitāte, paškontrole, pacietība, atbildības sajūta, patstāvība.
 5. Augsts intelekta līmenis – attīstīta loģiskā domāšana, plašs redzesloks un zināšanas, bagātīgs vārdu krājums, kas jāpiemēro klienta sociālajam statusam.
 6. Pieredze sociālajā darbā – vismaz trīs gadi.

 

Amata pretendentiem Sociālās aprūpes centra “Pļaviņas” direktorei Daugavas ielā 54, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120 vai elektroniski uz e-pastu: nina.maskova@plavinas.lv līdz 2017. gada 16. novembrim plkst. 15:00 jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. Motivācijas vēstule.
 2. Dzīves gājuma apraksts (CV)
 3. Izglītību apliecinošas kopijas.