Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas konsultāciju diena Pļaviņu novadā

Publicēts: 
05.10.2017 - 14:00

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (turpmāk – VBTAI) Daugavpils reģiona inspektore Edīte Milevska 2017. gada 10. oktobrī no plkst.11.00 līdz plkst.13.00 Pļaviņās, Daugavas ielā 4, Pļaviņu novada Sociālā dienesta telpās sniegs konsultācijas un metodisko palīdzību Pļaviņu novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

Speciālisti un iedzīvotāji ir laipni aicināti konsultēties pie VBTAI inspektores par jautājumiem saistībā ar bērnu drošību, pamatvajadzību un interešu nodrošināšanu, kā arī par savstarpējo attiecību jautājumiem. Papildus informāciju varat saņemt pa tālruņiem 65422336 vai 26808567.

Pļaviņu novada Sociālais dienests