Vietalvas pagasta PII “Zīļuks" svin 50 gadu jubileju

Publicēts: 
06.11.2017 - 12:00

Novembra pirmajā piektdienā Vietalvas pagasta “Zīļukā” valdīja priecīga gaisotne. Pēc brokastīm bērnus pārsteidza Vinnija Pūka (kultūras darba organizatore Agita Lindenberga) ierašanās. Lācītis līdzi atveda pagasta pārvaldes vadītāju Ritu Zaharāni ar dāvanu bērnudārza jubilejā. Pūks bija atnesis podiņu, kurā gan nebija medus, bet saldumi bērniem.

Savukārt vakarā dārziņā ar ziediem un sarūpētiem gardumiem ieradās bijušās darbinieces. Lai gan daudzas dāmas joprojām dzīvo Vietalvas pagastā un satiekamies sabiedriskos pasākumos, šī tikšanās bija emocionāli citādāka.

Vakara gaitā ciemiņi izteica prieku par mājīgajām un estētiski patīkamajām telpām. Daudzas bijušās kolēģes iestādē nebija ciemojušās kopš savu darba attiecību izbeigšanās. Atmiņās kavējāmies daudzos mums vien īpašos notikumos, kā arī atcerējāmies jau aizsaulē aizgājušos darbiniekus.

Dārziņa ilgajos pastāvēšanas gados katrs darba darītājs ir bijis svarīgs, katrs ir atstājis savas zīmes, savu ieguldījumu, veidojot iestādes vēsturi. Tāpēc paldies saku visiem, kas Vietalvas pagasta pirmsskolas izglītības iestādē strādājuši no 1967. – 2017. gadam.

Mums būs prieks, ja šis vakars klātesošajiem paliks atmiņā kā patīkama pārmaiņa un atpūta ierastajā ikdienā.

 

PII “Zīļuks” kolektīva vārdā
Maija Zdanovska