Zemgalē publiskai apspriešanai nodod deinstitucionalizācijas plāna 1. redakciju

Publicēts: 
07.11.2017 - 15:30

Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padome nodevusi publiskai apspriešanai Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam 1. redakciju. 

Visas iesaistītās puses - nevalstiskās organizācijas, pakalpojumu sniedzēji, pašvaldības, institūcijas un ikviens iedzīvotājs tiek aicināti iepazīties ar dokumentu un sniegt savus priekšlikumus.

 Plāns piedāvās risinājumus:
1) patstāvīgas un no institūcijām neatkarīgas dzīves iespēju nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem; 
2) ģimeniskas vides nodrošināšanai ārpusģimenes aprūpē dzīvojošiem bērniem;
3) sociālai iekļaušanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, piedāvājot sociālo rehabilitāciju, aprūpes pakalpojumus bērniem un atbalstu ģimenēm.
 
Publiskās apspriešanas laikā no 2017. gada 18. oktobra līdz 21. novembrim ar deinstitucionalizācijas plāna pirmās redakcijas materiāliem var iepazīties Zemgales plānošanas reģiona oficiālajā mājaslapā www.zemgale.lv sadaļā Attīstība/Sabiedrības līdzdalība, projekta “Atver sirdi Zemgalē!” interneta vietnē www.atversirdi.lv, kā arī klātienē ierodoties Zemgales plānošanas reģiona birojā Katoļu ielā 2b, Jelgava, 2.stāvā, 214a kabinetā, tālrunis uzziņai 63021250.
 
Pļaviņu novadam tuvākās sabiedriskās apspriedes sanāksmes notiks:
13.11.2017 plkst. 10:00, Jēkabpilī, Brīvības ielā 45, 4.stāva zālē;
14.11.2017 plkst. 10:00, Aizkrauklē, Lāčplēša ielā 1, apspriežu zālē

 

Ilva Kalnāja, projekta “Atver sirdi Zemgalē!” komunikāciju speciāliste