Zināmi Pļaviņu novada domes apbalvojumu un pateicības rakstu saņēmēji

Publicēts: 
07.11.2017 - 13:30
17. novembrī plkst. 18.00 Pļaviņu novada kultūras centrā LR proklamēšanas 99. gadadienai veltītā svinīgā pasākuma laikā tiks godināti Pļaviņu novada domes apbalvojumu un pateicības rakstu saņēmēji.
 
Šogad tie piešķirti:

 

Pļaviņu novada domes apbalvojums GODA NOVADNIEKS - Guntai ŽILDEI

par kvalitatīvu, ilglaicīgu darbu un ieguldījumu novada attīstībā, jaunu tradīciju ieviešanu, atbalstu estētiskās vides veidošanā, ES fondu līdzekļu piesaistē,  novada tēla veiksmīgu prezentēšanu Latvijā un ārpus Latvijas robežām un aktīvu pilsonisko nostāju.

 

Pļaviņu novada domes apbalvojums GADA CILVĒKS PĻAVIŅU NOVADĀ 2017 - Guntai GRANDĀNEI

par  pašaizliedzīgu, nesavtīgu darbu un ieguldījumu, organizējot un piedāvājot daudzveidīgas iespējas saturīgai, interesantai, izglītojošai un inovatīvai brīvā laika pavadīšanai Pļaviņu novada Bērnu bibliotēkā.

 

PATEICĪBAS RAKSTUS saņems:

Elita KAŅEPĒJA par veiksmīgu un mērķtiecīgu uzņēmējdarbības aktualizēšanu novadā, par radošu Pļaviņu tirgus darbības pilnveidošanu, par aktīvu dalību Pļaviņu pilsētas 90 gadu jubilejas svētku organizēšanā un norisē un Pļaviņu novada tēla popularizēšanu Latvijā un ārpus tās.

Līva KOTINA par veiksmīgu darbību projektos, radošu darbību Pļaviņu pilsētas 90 gadu jubilejas svētku organizēšanā un norisē, pārdomātu un teicami noorganizētu IV Latvijas Tūrisma informācijas tirgu Pļaviņās un aktīvu Pļaviņu novada tēla popularizēšanu Latvijas tūrisma informācijas pasākumos.

Mārīte SIŅICA par  aktivitātēm, ierosinājumiem un jaunu ideju radīšanu, darbojoties Pļaviņu novada sporta biedrībā “Pļaviņu pļāvēji”, senioru biedrībā “Ābeļziedi”, senioru apvienībā “Daugavas rīts”.

Dzidra KOROTKEVIČA par aktivitāti, atsaucību, pašaizliedzīgu darbību senioru apvienībā “Daugavas Rīts”, veicinot novada senioru savstarpēju vienotību un sadarbību ar citu novadu senioriem.

Anda SKĀBARNIECE par ieguldījumu Sociālās aprūpes centra “Pļaviņas”attīstībā, estētiskās vides uzlabošanā, kolektīva saliedēšanā, nesavtīgu darbu un jauniešu brīvprātīgo kustības veicināšanu SAC “Pļaviņas”iemītnieku atbalstam.

 

Sanita Kitajeva, sabiedrisko attiecību speciāliste