Kontaktinformācija un pieņemšanas laiki

Pļaviņu novada dome
Reģ.nr.90000043649
PVN. reģ. nr. LV90000043649
Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120
65133054, 29299719, fakss 65133052,
e-pasts dome@plavinas.lv
Pļaviņu novada dome pieņem elektroniski parakstītus dokumentus.

 

Norēķinu konti:

Nosaukums Konta nr. Bankas kods
AS "Swedbank" LV38 HABA 0551 0206 2172 7 HABALV22
AS "SEB banka" LV36 UNLA 0050 0143 2196 2 UNLALV2X
AS "Citadele banka" LV25 PARX 0012 4412 5000 1 PARXLV22
AS "DNB banka" LV82 RIKO 0002 0132 8736 7 RIKOLV2X
Ziedojumu konts
AS  "Swedbank" LV42 HABA 0551 0400 6530 5 HABALV22

Domes darba laiks:

  • Pirmdienās, otrdienās, trešdienās no plkst.8.30 līdz 17.00
  • Ceturtdienās no plkst.8.30 līdz 19.00
  • Piektdienās no plkst.8.30 līdz 15.00

Kases darba laiks:

  • Pirmdienās, otrdienās, trešdienās no plkst.8.30 līdz 16.30
  • Ceturtdienās no plkst.8.30 līdz 18.30
  • Piektdienās no plkst. 8.30 līdz 14.30

Pusdienas pārtraukums no plkst.12.30 līdz 13.00

Priekšsēdētājs Aigars Lukss
tel. 65133866, 20149135, aigars.lukss@plavinas.lv
Pieņem apmeklētājus:

pirmdien 10.00-12.00
ceturtdien 9.00-12.00

Priekšsēdētāja vietnieks
 

Domes izpilddirektors Aivars Bardovskis,
tel.65133860, mob.26462756, aivars.bardovskis@plavinas.lv
Pieņem apmeklētājus: Pļaviņu novada domē, 3.kabinetā,
pirmdienās no plkst.9.30 līdz 12.30
trešdienās no plkst.13.00 līdz 16.00

Domes izpilddirektora vietnieks Raimonds Spēks,
mob. tel. 26433199, raimonds.speks@plavinas.lv
Pieņem apmeklētājus: Pļaviņu novada dome, 8. kabinetā,
otrdienās no plkst. 9:00 - 12.00
ceturtdienās no plkst. 9.00 - 12.00

Deputāts Pēteris Kalniņš
pieņem apmeklētājus katra mēneša 3. trešdienā no plkst. 13:00 - 14:00 Pļaviņu novada domes 5. kabinetā.

Deputāts Juris Ikaunieks
pieņem apmeklētājus katra mēneša 3. pirmdienā no plkst. 11:30 - 12:30 Pļaviņu novada domes 5. kabinetā.

Deputāte Silga Stučka
pieņem apmeklētājus katra mēneša 1. pirmdienā no plkst. 17:00 - 19:00 Pļaviņu novada ģimnāzijas bibliotēkā.