Dabas un vides aizsardzības komisija (izbraukuma sēde)