Pašvaldības policija

Pļaviņu novada pašvaldības policija
Adrese: Daugavas iela 54, Pļaviņas,
Pļaviņu novads, LV – 5120
Tālruņi: 651 34104; 26458996
e-pasta adrese: p.policija@plavinas.lv

IESNIEGUMA PARAUGS

Zane Grīnberga
Priekšniece
e-pasts: 
zane.grinberga@plavinas.lv
Iedzīvotāju pieņemšana:
Daugavas ielā 54, Pļaviņās
Pirmdienās no plkst. 09:00 līdz 12:00
Trešdienās no plkst. 13:00 līdz 16:00
Aleksandrs Andronovs
Inspektors
e-pasts: