SIA Pļaviņu Komunālie pakalpojumi

 
SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi"
Reģ.nr. 48703000457
Daugavas iela 43, Pļaviņas,
Pļaviņu novads, LV-5120
Tālr.: 65133060
e-pasts: komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv
 
Norēķinu konti:
Banka:
Bankas kods:
Bankas konts:
AS "Swedbank"
HABA LV22
LV 21 HABA 0551 0280565 01
Banka:
Bankas kods:
Bankas konts:
AS ”SEB banka”
UNLA LV2X
LV 83 UNLA 0050 0215 55182
Banka:
Bankas kods:
Bankas konts:
"DNB banka"
RIKO LV2X
LV 43 RIKO 0002 0132 91173
Darba laiks:

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 17.00
Piektdienās no plkst.8.00 līdz 15.45
Pusdienas pārtraukums no 12.00 līdz 12.45

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” valdes locekle pieņem apmeklētājus pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00.

Kontakti
Amats Vārds, Uzvārds Tālrunis un e-pasts
Prokūrists Jānis Zvirgzdiņš 29180073
Sekretāre Inga Īvāne 65133060, komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv
Ekonomiste Inga  Ziediņa 65133062
Galvenā grāmatvede Aļa Molčanova 65133061
Grāmatvede (īres) Inna Grugule 65134220
Grāmatvede - kasiere Ligita Rudzīte
65134453
Juriste Liene Kārkla 65134453; 27857629; e-pasts: plavinukppp@inbox.lv
Dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālists Aigars Bieriņš 26356621
Galvenais mehāniķis Jānis Zvirgzdiņš 29180073
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniķis Vitālijs Mende 26549633

Publiskojamā informācija: