Aicina pieteikties Aizkraukles novada vēlēšanu komisijas locekļu amatam

Publicēts: 
26.07.2021 - 15:00

Aizkraukles novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz Aizkraukles novada vēlēšanu komisijas locekļu amatiem. Aizkraukles novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās atvērta līdz 2021.gada 28.jūlija plkst.10:00.

Pieteikumi iesniedzami elektroniski (parakstīti ar elektronisko parakstu), nosūtot uz e-pastu: dome@aizkraukle.lv, nosūtot pa pastu Aizkraukles novada pašvaldības administrācijai Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, vai klātienē nogādājot kādā no pašvaldības klientu apkalpošanas vietām.

Vēlēšanu komisijas un iecirkņu komisijas izveidojamas no Latvijas pilsoņiem, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Par vēlēšanu komisijas vai iecirkņa komisijas locekli nevar būt Saeimas, attiecīgās pašvaldības domes deputāts. Par iecirkņa komisijas locekli nevar būt persona, kura ir pieteikta par deputāta kandidātu vai ir kandidātu saraksta iesniedzēja.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām, kā arī katram attiecīgās domes deputātam vai ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem (turpmāk — vēlētāju grupa). Katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, deputāta vai vēlētāju grupas izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits nedrīkst būt lielāks par attiecīgajā vēlēšanu komisijā ievēlējamo locekļu skaitu.

Saskaņā ar Aizkraukles novada domes 2021.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.2021/1 “Aizkraukles novada pašvaldības nolikums” 13.1.apakšpunktu, Aizkraukles novada domes ir izveidojusi Vēlēšanu komisiju 9 cilvēku sastāvā, kas kā patstāvīga pašvaldības iestāde “Aizkraukles novada Vēlēšanu komisija” darbojas visu attiecīgās domes pilnvaru laiku.

Pieteikuma veidlapa ŠEIT.

 Pieteikuma veidlapa ŠEIT (jāaizpilda, ja vēlēšanu komisijas kandidātu izvirza vēlētāju grupa).