Aicinām mācīties Pļaviņu Mākslas skolā!

Publicēts: 
27.05.2021 - 10:30

Izsludinām jauno audzēkņu uzņemšanu 2021./2022. mācību gadam.

Gaidīsim Jūs 01.06.2021. un 08.06.2021. no plkst. 16.00 līdz 18.00, iepriekš individuāli vienojoties ar skolas direktori Ivetu Ušacku pa tālruni  29207313 par apmeklējuma laiku. Skolas pagalmā iepazīstināsim Jūs ar informatīviem  plakātiem par katru mācību priekšmetu un audzēkņu radošajiem darbiem.

Vecāki, ja jūsu bērnam patīk stādāt ar krāsām un zīmuļiem, veidot no māla un papīra, ja bērns ir gatavs iesaistīties konkursos un akcijās, piedalīties vasaras mākslas plenēros, tad viņš noteikti ir “mūsējais” – Pļaviņu Mākslas skolas audzēknis. Audzēkņa radošie darbi noteikti nonāks Mākslas skolas rīkotajās izstādēs gan Pļaviņu, gan citos novados. Mācību ilgums 7 gadi.

Beidzot mūsu skolas akreditēto izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla”, audzēknim tiek izsniegta apliecība par profesionālās ievirzes izglītības iegūšanu.

Šī apliecība var būt par pamatu tālākajai Pļaviņu Mākslas skolas absolventa profesionālajai izaugsmei un karjerai ne tikai mākslas pasaulē.

  • 1. klasē uzņem audzēkņus sākot no 7 vai 8 gadu vecuma
    (vispārizglītojošās skolas 1. vai 2 .klase)
  • Ir iespēja uzņemt arī vecākus audzēkņus, realizējot individuālu pieeju katram audzēknim

 

Nepieciešamā dokumentācija:

- iesniegums;
- izglītošanas līgums (jāaizpilda skolā);
- audzēkņa dzimšanas apliecība vai pase – jāuzrāda;
- audzēkņa likumiskajam pārstāvim jāuzrāda apliecinošs dokuments interešu pārstāvēšanai (lēmums, pilnvara u.tml.).

 

Interešu izglītības “Mazā darbnīca” audzēkņus uzņemam 1. klasē bez pārbaudes testa.

Nākamajā mācību gadā Pļaviņu Mākslas skola no 5. klases uzsāks mācīt jaunu mācību priekšmetu – Datorgrafika. Iepazīstināsim audzēkņus ar datorgrafikas daudzveidību un izpausmēm mūsdienu kultūrvidē.

Lai veiksmīgi iekļautu jauno mācību priekšmetu apmācības programmā, esam iegādājušie datorprogrammas “CorelDRAW” licenci un noslēguši sadarbības līgumu ar Pļaviņu novada ģimnāziju par informātikas kabineta un datoru izmantošanu. Rudenī, kad audzēkņiem bija iespēja apmeklēt izglītības iestādes klātienē, aprobējām datorgrafikas mācīšanu iekļaujoši - mācību priekšmetos Kompozīcija un Mākslas valodas pamati.

 

Diāna Nagle
Pļaviņu Mākslas skolas
direktores vietniece izglītības jomā