Aizvadīts Pļaviņu Mūzikas skolas izlaidums

Publicēts: 
24.05.2021 - 14:15

21. maijā, ievērojot visus Covid – 19 epidemioloģiskās drošības noteikumus, aizvadījām Pļaviņu Mūzikas skolas kārtējo izlaidumu. Lielākā mācību gada daļa tika pavadīta mācoties attālināti, tāpēc liels prieks bija par atkalredzēšanos, ilgi gaidīto mirkli skolotājiem un audzēkņiem beidzot satikties klātienē.

Šogad Mūzikas skolu absolvēja un apliecības par profesionālās ievirzes izglītību saņēma 8 jaunieši. Flautas klasi absolvēja Maira Parmona, Paula Bicāla, Antra Čepule un Viviāna Jaudzema (ped. A. Siliņa). Klavieru klasi absolvēja Linards Lukss (ped. S. Ambaine) un Līva Liepiņa (ped. S. Vilkaplātere), kora klasi – Anete Berģe (ped. I. Bērziņa), bet Edgars Osipausks (ped. K. Strazdiņš) – eifonija klasi.

Paldies vēlos teikt visiem skolas absolventiem par izturību, skolas pedagogiem par radošumu ikdienas darbā, bet audzēkņu vecākiem pateicība par atbalstu visu šo gadu garumā! Lai skolā apgūtās prasmes atrod pielietojumu ikviena jaunieša dzīvē! Un visu skolotāju atmiņās paliks skolas absolventu pateicības vārdi savai skolai un skolotājiem!

 

Dita Ārgule, Pļaviņu Mūzikas skolas direktore