Atgādina par suņu turēšanas nodevu un reģistrēšanu

Publicēts: 
15.11.2021 - 14:00

Pašvaldības policija atgādina, ka Pļaviņu novada saistošie noteikumi Nr. 17 “Par Pļaviņu novada pašvaldības nodevām” nosaka, ka Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā (pēc Administratīvi teritoriālās reformas – Pļaviņu apvienības pārvaldes teritorijā) par suņa turēšanu tā īpašniekam (fiziskai vai juridiskai personai) ir jāmaksā pašvaldības nodeva. Nodevas apmērs ir noteikts 4 eiro gadā par vienu suni. Suņa turēšanas nodeva jāsāk maksāt, kad suns sasniedzis 3 mēnešu vecumu vai viena mēneša laikā pēc suņa iegādes, un jāmaksā ik gadu visa suņa mūža garumā. Nodeva jāsamaksā ik gadu līdz 1. februārim.

No suņa turēšanas nodevas atbrīvoti:

 1. redzes un dzirdes invalīdi,
 2. I un II grupas invalīdi,
 3. vientuļie pensionāri,
 4. privātmāju īpašnieki.

Suņa turēšanas nodeva ir samazināta:

 1. maznodrošinātām personām,
 2. pensionāriem, nosakot nodevu 1,40 eiro gadā par vienu suni.

Pamatojies uz Pļaviņu novada saistošajiem noteikumiem Nr.5 “Par mājas dzīvnieku turēšanu Pļaviņu novadā”, mājas dzīvnieka īpašniekam ir pienākums:

 1. nomaksāt ikgadējo pašvaldības noteikto nodevu par suņu turēšanu;
 2. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēt suni mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datu bāzē. Kaķa vai mājas seska īpašniekam ir tiesības reģistrēt mājas dzīvnieku datubāzē, ja tiem ir implantētas mikroshēma;
 3. nodrošināt, lai mājas dzīvnieks, atrodoties ārpus tā īpašnieka valdījumā vai turējumā esošās teritorijas, būtu identificējams;
 4. nepieļaut, ka mājas dzīvnieki rada netīrību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās un sabiedrisko ēku telpās, kā arī sabiedriskajās vietās

Par Noteikumu pārkāpumiem - fiziskai personai - piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 14 (četrpadsmit) naudas soda vienībām, juridiskai personai - piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 28 (divdesmit astoņām) naudas soda vienībām.

 

Tāpat suņu īpašniekiem lūgums atcerēties un ievērot, ka ārpus norobežotās teritorijas – suņu pastaigu laukumos un Pļaviņu pilsētas zaļajā zonā suns bez pavadas īpašnieka uzraudzībā un redzeslokā var atrasties tādā attālumā, kādā īpašnieks spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību, izņemot sekojošas vietas, kur suns jāved pavadā:

 1. bērnu atpūtas, sporta un rotaļu laukumos;
 2. skolu un bērnudārzu teritorijās;
 3. daudzdzīvokļu un citu privātmāju nenorobežotajos pagalmos; 9.4. parkos, publiskos dārzos, skvēros;
 4. peldvietās, publisko ūdeņu atpūtas vietās.

Par klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu vai agresīvu dzīvnieku, kas izrāda agresivitātes pazīmes vai uzbrūk cilvēkam vai dzīvniekam, jāpaziņo pašvaldības policijai.

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar pašvaldības policiju tālr. 65134104, 26458996, e-pasts: p.policija@plavinas.lv.