Atklāta daudzfunkcionāla telpa Odzienas ielā 2A, Pļaviņās

Publicēts: 
20.07.2020 - 11:15

17. jūlija vakarā biedrība „Laime Saimē” atklāja jaunizveidoto daudzfunkcionālo aktivitāšu telpu Pļaviņās, Odzienas ielā 2A. Telpa atrodas  atjaunotajās kādreizējā Austrumu frontes štāba ēkas un vēstures ekspozīcijas otrajā stāvā. 1919. gadā tieši no Pļaviņām tika vadīta Latvijas armijas vienību darbība pret Sarkano armiju Latgalē. Zīmīgs ir arī balkons, no kura tika teiktas uzrunas Latvijas armijas dzimšanas dienā. Pulkvedis, vēlāk - ģenerālis, Jānis Balodis no tā uzrunāja un iedvesmoja savus karavīrus. Zīmīgi, ka no daudzfunkcionālās aktivitāšu telpas var iziet uz šī balkona.

Projekta mērķis ir nodrošināt interaktīvu izglītošanos un saturīgu brīvā laika pavadīšanu, rosinot Pļaviņu novada iedzīvotāju dažādu sociālo grupu sadarbību. Biedrības “Laime Saimē” projekts "Daudzfunkcionālas aktivitāšu telpas izveidošana Pļaviņās, Odzienas ielā 2A", kas tika realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”  ietvaros ar Pļaviņu novada pašvaldības līdzfinansējumu.

Aktivitāšu telpa būs pieejama visiem interesentiem, sazinoties ar biedrības „Laime Saimē” pārstāvjiem (tālr. 28442692). Pēc svinīgās atklāšanas tika pārrunāta turpmākā sadarbība ar Pļaviņu novada pašvaldību, pašvaldības iestādēm, biedrībām, zemessardzi un jaunsardzi. Tika ieskicētas jaunas idejas tālākai darbībai, pārrunāti Pļaviņu pilsētas un novada vēstures līkloči, novada kultūrvēsturiskā nozīme, personības, rakstnieki, mākslinieki - tas viss ir biedrības uzmanības un interešu lokā. Starp pasākuma viesiem bija rakstnieka Kārļa Štrāla mazmeita Kamena Kaidaka un latviešu politiķis un žurnālists, Atmodas laika aktīvists un Latvijas Tautas frontes pirmais priekšsēdētājs Dainis Īvāns, kurš dalījās idejās un iecerēs par tālāko sadarbību par Latvijas armijas šūpuli dēvētajās Pļaviņās.

Tūrisma attīstības speciāliste 

Līva Kotina

 

Plašāk par projekta ietvaros paveikto stāsta biedrības "Laime Saimē" valdes priekšsēdētāja Larisa Freija:

Biedrības “Laime Saimē” projekta Nr. 19-04-AL08-A019.2202-000013 "Daudzfunkcionālas aktivitāšu telpas izveidošana Pļaviņās, Odzienas ielā 2A" vispārējais mērķis bija publiskās infrastruktūras uzlabošana pakalpojuma pieejamībai. Tā īstenošanas rezultātā ir veikta telpu vienkāršotā atjaunošana 62 m2 platībā un to aprīkošana ar modernām IT iekārtām - interaktīvo ekrānu, keramisko tāfeli un 20 planšetdatoriem, mēbelēm - tādējādi nodrošinot atjaunoto telpu daudzfunkcionālu izmantošanu.

Telpu atjaunošanas darbus veica SIA “Juniperus”, bet IT un mēbeles piegādāja firma SIA “Certes.lv”.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 29 629.52.

Paldies “Aizkraukles partnerībai”, Pļaviņu novada domei par līdzfinansējumu un, protams, visiem, kuri palīdzēja un atbalstīja biedrības “Laime Saimē” ieceres īstenošanu!