Bērnu žūrijas noslēgums Aiviekstes pagasta bibliotēkā

Publicēts: 
12.02.2019 - 11:15

Nu jau vairākus gadus pēc kārtas PII “Jumītis” piedalās Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasītveicināšanas projektā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Šogad šajā projektā Aiviekstes pagasta bibliotēkā iesaistījās grupiņas “Vārpiņa” un “Magonīte”. Jau rudenī mazie lasītāji tika iepazīstināti ar Bērnu žūrijas grāmatiņām 5+ grupā.

Šajā mēnesī noslēdzās projekts “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” un mazie lasītāji tika aicināti uz bibliotēku. Visi dalībnieki bija izlasījuši savam vecumam piemērotās grāmatiņas un novērtējuši tās, taču domas par visinteresantāko grāmatu dalījās. Kopā skatījāmies attēlus no grāmatām un bija jāuzmin, no kuras grāmatiņas ir konkrētais attēls un kāds notikums saistās ar to. Kādā no attēliem bija redzams “Ielūgums uz ballīti”, tādēļ arī bērni iesaistījās ielūgumu izgatavošanā. Lai kopīgais pasākums taptu vēl krāsaināks, kopā noskatījāmies animācijas filmiņu par Trusīti Pēterīti. Lai rosīšanās būtu aktīva un netrūktu enerģijas, bērniem tika sarūpēts neliels cienastiņš. Pasākuma noslēgumā katrs bērns saņēma nelielu veicināšanas dāvaniņu.

Piedaloties “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” projektā, bibliotēka ieguva jaunas grāmatas, bet bērniem bija iespēja paplašināt savu redzesloku!