Biedrība “Ābeļziedi” tiekas ar Līvānu novada senioriem

Publicēts: 
25.02.2020 - 09:30

Šī gada 21. februārī Aiviekstes pagasta pārvaldē uz ikgadējo atskaišu kopsapulci pulcējās Pļaviņu novada Aiviekstes pagasta nevalstiskā organizācija - senioru biedrībai “Ābeļziedi”.
Uz sapulci tika aicināti paši tuvākie draugi, ar kuriem “Ābeļziediem” jau vairākus gadus ir izveidojusies cieša sadarbība - Līvānu novada senioru biedrība. Ar līvāniešiem ir bijušas vairākas  sirsnīgas tikšanās gan Līvānos, gan viņi uzņemti šeit,  ekskursijā iepazīstinot ar Pļaviņu novadu un tā visiem trim  pagastiem. Kopā ir daudz dziedāts un dejots, gan bijušas pieredzes apmaiņas.
Sapulces dalībnieki ar lielu interesi noklausījās valdes priekšsēdētājas Annas Jukšas pārskata ziņojumu. Viņa sniedza arī finanšu atskaiti. “Ābeļziedi” paši gan organizējuši, gan aktīvi piedalījušies visdažādākajās aktivitātēs.
Īpaši ”Ābeļziedu” vārdu spodrinājušas senioru vokālā ansambļa dalībnieces. “Ābeļziedu” dāmas ir čakli pastrādājušas - cēli un lepni savas dziesmas viņas ir skandējušas dažādos pasākumos. Vispirms jau savā, Aiviekstes pagastā. Dziesmas skanējušas  dažādos   novada  pasākumos un arī kaimiņu novados, Sunākstē un pat tālajā Ludzā. Turpinājusies neiztrūkstošā  sadarbība ar Aiviekstes pagasta otru aktīvāko biedrību- “Pļaviņu pļāvēji”.

“Ābeļziedu” delegāti  piedalījās 13. Saeimas un NVO forumā Rīgā, kā arī Latvijas Pensionāru Federācijas 11. kongresā Rīgā. “Ābeļziedi” šobrīd ir novada vienīgā senioru biedrība, kas ir  starp tās dalīborganizācijām. Šobrīd uzsākta  sadarbība ar Jēkabpils NVO resursu centru, kura biedrorganizācija jau ir “Pļaviņu pļāvēji”. “Ābeļziedu” pārstāvji ir piedalījušies projekta nodarbībā Jēkabpilī, ir notikusi  abu  aktīvo pagasta biedrību tikšanās ar jēkabpiliešiem Aiviekstē - viņu  šeit rīkotajā   NVO informācijas dienā. Jāatzīmē, ka arī Jēkabpils novada senioru biedrība jau sen ir “Ābeļziedu” draugu lokā.
Seniori ir aktīvi devušies divās ekskursijās pa Latviju, lai pilnveidotu savas zināšanas un stiprinātu kolektīva kopā būšanu. Tās bija  brīnišķīgas ekskursijas: “Pa Vidzemes Jūrmalu” un “Aicina Latgale”. Aprakstus par gūtajiem iespaidiem varēja lasīt Laikrakstā “Staburags” un  Latvijas Pensionāru federācijas izdevumā “Latvijas Pensionārs”. Par biedrības darbu ir bijuši arī raksti Pļaviņu novada domes izdevumā “Pļaviņu Novada Ziņas” un Pļaviņu novada domes mājas lapā.
“Ābeļziedu” biedri ir sveikti viņu nozīmīgajās apaļajās jubilejās, godinot ar ziediem. Diemžēl, daži ir aizgājuši mūžībā un tad tika pausta patiesa līdzjūtība. Ne visiem šajā atskaites gadā ir bijis viegli, bet nebūšanas pārvarēt palīdzējis možs gars, dziesma un kopā būšanas prieks. Biedrības darbu turpinās vadīt  7 cilvēku valde - Anna, Leons, Ērika, Vilnis, Valija, Pēteris, Zigrīda. Ikviens no viņiem saņēma pateicības ziedus. Strādāts ar  niecīgu,  bet bezdeficīta  budžetu. Nolemts palielināt biedra naudu - uz pieciem euro gadā. Biedrība sakārtojusi formalitātes par telpu īri un maksās domei vienu euro gadā. Diemžēl, izpalikusi dalība projektos, kas, protams, dotu papildfinansējumu.
“Ābeļziedi” sveica četrus jaunuzņemtos  un to rindās šobrīd ir 54 biedri.
Sapulci pagodināja pagastu pārvaldniece Giedre Zvirgzdiņa, kura atzinīgi novērtēja “Ābeļziedu” aktīvo darbu un novēlēja arī turpmāk darboties tik pat entuziastiski. Labus vārdus par kopīgo sadarbību teica biedrības  ,,Pļaviņu pļāvēji'' valdes priekšsēdētāja Sarmīte Norvaiša. “Ābeļziedus” sveica  vietalvietes.
Kā parasti, izskanēja ansambļa dāmu - Annas, Ērikas, Vijas, Vairas, Dainas un Ausmas - sniegtais koncerts. Paldies mazajai Laurai par skaistajām dejām! Vakara gaitā par tikšanās muzikālo noskaņu un omulību rūpējās “Aizezeres muzikanti”. Gaisā virmoja neslēpts prieks par tikšanos ar līvānietēm, kuras maijā  jau uzaicināja “Ābeļziedus” pie sevis!  Mūsu laikmets nav bez trauksmes. Atļaušos apgalvot, ka arī pašlaik dzīvojam kara apstākļos. Un šis karš ir daudz bīstamāks, jo tā kara lauks ir- cilvēka prāts. Lai mums, senioriem, palīdz arī turpmāk dzīves pieredze, lai patiesi uzlabojas mūsu novada iedzīvotāju dzīves kvalitāte, lai patiesi iedzīvotāji vēlētos palikt savā novadā!

Biedrība pateicas ciemiņiem par skaistajiem apsveikumiem un atbalstu saviem sponsoriem!

Biruta Irēna Osīte