Biedrība “Daugavas Savienība” jau piekto gadu organizē radošo darbu konkursu jauniešiem “Mana Daugava”

Publicēts: 
08.10.2021 - 12:45

Konkursa mērķis: Ar konkursa palīdzību attīstīt Daugavas tuvumā dzīvojošo jauniešu izpratni par Daugavas nozīmi Latvijas vides un kultūras vērtību aizsardzībā, kā arī veicināt atbildības izjūtu attiecībā pret vidi un atbildīgu dzīvesveidu, kas balstīts esošo vērtību saglabāšanā un kopšanā.

Konkursā aicināts piedalīties ikviens Daugavas krastos esoša novada vai pilsētas skolēns, kurš mācās Latvijas Republikas pamata vai vidējās izglītības iestādes 7. - 12. klasē, kā arī jebkurš attiecīgo klašu amplitūdai atbilstošs speciālās izglītības iestādes vai arodskolas pārstāvis.

Konkursa nolikums pieejms šeit.

Gaidīsim jaunus un interesantus darbus!

Biedrības “Daugavas Savienība”
prezidents
Māris Ozoliņš

Tālrunis informācijai - 26111876 (Jana)