Biedrība "Pļaviņu Pļāvēji" piedalās Latvijas Pilsoniskās alianses organizētās tiešsaistes apmācībās

Publicēts: 
15.09.2020 - 10:15

Aizvien biežāk semināri un apmācības norisinās tiešsaistē,
arī nevalstiskās organizācijas aktīvi tajās piedalās.

Pieredzē ar lasītājiem dalās biedrības "Pļaviņu pļāvēji" pārstāve Biruta Irēna Osīte:

Biedrība “Pļaviņu pļāvēji'' piedalās Latvijas pilsoniskās alianses projektā.

8. septembrī notika tiešsaites apmācības Zoom platformā par tēmu “NVO loma, sniedzot atbalstu diskriminācijas un neiecietības gadījumos”. Tās organizēja Latvijas Pilsoniskā alianse. Starp apmācību 18 dalībniekiem bija arī Vidusdaugavas NVO resursu centra biedrorganizācija - NVO sporta biedrība “Pļaviņu pļāvēji”. Lektore bija Sigita Zankovska-Odiņa. Viņa ir pretdiskriminācijas un starpkultūru komunikācijas jautājumu eksperte.

Apmācību laikā klausītāji iepazinās ar dažādām diskriminācijas formām. Noskaidrojām, kas ir diskriminācija, kas ir neiecietība. Ar spilgtām tabulām un shēmām iepazinām diskriminācijas izpausmi Latvijā un ES. Lektore minēja daudzus spilgtus piemērus no pieredzes par stereotipiem, aizspriedumiem un diskrimināciju mūsdienu sabiedrībā, par to, kā tie nosaka mūsu attieksmi pret atšķirīgo. Tikām iepazīstināti ar satraucošiem sabiedriskās aptaujas rezultātiem, arī pie mums - Latvijā. Par saprotamo neziņu un satraukumu, kad kaimiņos, piemēram, sāk dzīvot romu tautības pārstāvji, musulmaņi, bijušie ieslodzītie u.c. Lektore stāstīja par potenciālām, visvairāk diskriminētajām sabiedrības grupām. Runājām par to, kā pieņemt šos "citādos".

Galvenokārt lekcijā, protams, tika akcentēta NVO loma, sniedzot atbalstu diskriminācijas un neiecietības gadījumos. Kāpēc NVO? Tāpēc, ka tieši NVO ir vistiešākā saikne ar iedzīvotājiem, t.sk. mazaizsargātajām grupām. NVO loma ir izpratnes veicināšana gan pašā organizācijā, gan uzrunājot plašāku sabiedrību. Lektore arī norādīja, kur vērsties pēc palīdzības, ja tā ir nepieciešama. Tika nosaukti normatīvie akti, kas darbā ir izmantojami. Nobeigumā saņēmām lekcijas prezentāciju.

Galvenā atziņa: mums visiem piemīt trūkumi, mēs visi kļūdāmies, taču, jo vairāk centīsimies viens otru saprast, jo labāk jutīsimies, kļūsim arvien tolerantāki. Vien svarīgi ir vairāk ieskatīties sevī un apzināties, ka pārmaiņas vispirms jau sākas ar sevi. 

Ir notikušas 9 apmācības un šī bija projektu cikla pēdējā nodarbība. Mūsu dalība tajā bija iespējama arī tāpēc, ka Vidusdaugavas NVO resursu centrs ir Latvijas Pilsoniskās alianses dalīborganizācija.”