Digitālā laikmeta iespējas - sadarbība pārvar valstu un kontinentu robežas

Publicēts: 
22.04.2021 - 18:30

Situācijā, kad satikšanās klātienē nav iespējama, Pļaviņu Mūzikas skola jau ierasto saziņas un darba vides ikdienu papildinājusi ar jaunu darba formu – izglītojošiem pasākumiem. 23. februārī tiešsaistē Zoom platformā notika muzikāli aizraujoša, izglītojoša un interesanta tikšanās ar pianisti Agnesi Egliņu. 18. martā vecāku sapulcē tiešsaistē Zoom platformā bija atbalstoša tikšanās ar psiholoģi Ivetu Aunīti. 20. aprīlī Pļaviņu Mūzikas skolas audzēkņiem tiešsaistē notika mūzikas literatūras stunda, kuru vadīja Kanādas kordiriģente Vizma Maksiņa.

Vizma Maksiņa tiešsaistē Pļaviņu Mūzikas skolas audzēkņiem stāstīja par savu bērnību un skolas gaitām, muzicēšanas tradīcijām Kanādā. Sirsnīgais un aizrautīgais stāstījums apliecināja to, cik nozīmīgas ir dziesmu svētku tradīcijas tautas gara, spēka, vienotības veidošanā. Interesanto stāstījumu bagātināja foto uzņēmumi no ievērojamās latviešu koru diriģentes dzīves, kā arī video “Pirmās atmiņas par Dziesmu un Deju svētkiem” demonstrācija. Pļaviņu novada ģimnāzijas skolotāja Silga Stučka dalījās atmiņās par Klintaines pagasta sieviešu vokālā ansambļa “Dzirnas” dalību XV Latviešu Dziesmu un deju svētkos Kanādā.

Paldies par šo tikšanos Vizmai Maksiņai! Pļaviņu Mūzikas skolas audzēkņu atsauksmes liecina, ka šī tikšanās ir nozīmīgs notikums.

Rudzīte Amanda: “Ļoti patika! Tiešām ļoti interesanta stunda! Viss tik interesanti tika pastāstīts, it kā tas ir noticis ar sevi pašu. Šādas stundas vajadzētu vairāk un vairāk. Liels prieks, ka bija šāda iespēja sarunām pat ļoti tālu no Latvijas un ne klātienē”.

Teterovska Luīze: “Bija ļoti interesanti klausīties par Kanādas dziesmu un deju svētkiem, kā arī pārējiem notikumiem”.

Kaiva Annika Avotiņa: “Man bija ļoti interesanti uzzināt par Kanādas dziesmu un deju svētkiem. Lai gan stunda ātri beidzās, man bija interesanti klausīties Vizmas Maksiņas stāstītajā”.

Aleksandrs Kuzmins: “Kanādas kordiriģente Vizma Maksiņa ir lielisks piemērs bērniem. Esmu ļoti iepriecināts, ka es un lielākā daļa no Pļaviņu Mūzikas skolas varēja satikt viņu. Es ceru, ka nākotnē būs vairāk stundu, kas ir tāda, kā šī stunda. Vizma Maksiņa ir pozitīvs cilvēks ar jauku attieksmi. Viņa arī mums iemācīja ticēt sev”.

Antra Čepule: “Man šī tiešsaistes stunda ar Vizmu Maksiņu likās ļoti interesanta un patika. Uzzināju daudz ko jaunu par Vizmas Maksiņas bērnības dzīvi un Dziesmu svētku piedzīvojumiem. Bija interesanti klausīties, kā Vizma Maksiņa stāstīja par saviem jaunības piedzīvojumiem gan Kanādā, Toronto, gan Latvijā. Visvairāk patika, ka Vizma Maksiņa padalījās ar saviem pirmajiem Dziesmu svētku piedzīvojumiem, tas man likās tik interesanti”.

Alita Paļuga: “Man patika Vizmas Maksiņas stāstījums. Bija interesanti klausīties par latviešiem ārzemēs. Patika ievērojamās diriģentes atmiņas par nozīmīgiem notikumiem viņas dzīvē”.

Ieva Miķelsone: “Man patika šodienas stunda, kur pie mums ciemos arī bija Vizma Maksiņa. Bija ļoti interesanta prezentācija un video. Interesanti arī bija klausīties, kā viņa stāstīja par dziesmu svētkiem un kā viņa dzīvo Kanādā”.

Matīss Āboliņš: “Man ļoti patika un bija interesanti”.

Marta Mača: “Man bija patiess prieks piedalīties šajā video stundā un klausīties Vizmas Maksiņas stāstīto. Es esmu ļoti priecīga par šo stundu, un gribu, lai tā atkārtotos”.

Pļaviņu Mūzikas skolai ir ilgstoša sadarbība ar latviešu koru diriģenti Vizmu Maksiņu. Pateicoties viņas atsaucībai, Latvijas muzikālais repertuārs un kora dziedāšanas tradīcijas tiek bagātinātas arī Kanādā, ASV, ir muzikāli izglītoties un pilnveidoties motivēti Pļaviņu Mūzikas skolas skolēni un pat piepildīti muzikālo kolektīvu lielie sapņi. Neaizmirstamais notikums - ceļš uz Kanādu aizsākās jau 2017. gada 14. septembrī, kad Pļaviņu Mūzikas skolā viesojās Kanādas diriģente Vizma Maksiņa un Pļaviņu Mūzikas skolā muzikāli kuplināt pasākumu tika uzaicināts Klintaines pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Dzirnas”. Pēc pasākuma un sarunām ar viešņu no Kanādas ansamblis saņēma uzaicinājumu piedalīties XV Latviešu dziesmu un deju svētkos Kanādā 2019. gada vasarā.

Pļaviņu Mūzikas skolas pateicas latviešu koru diriģentei Vizmai Maksiņai par sadarbību un interesanto, iedvesmojošo tikšanos Zoom tiešsaistē mūzikas literatūras stundā.

 

Maija Kīne,
Pļaviņu Mūzikas skolas solfedžo un mūzikas literatūras skolotāja