Draugu un draudzības nedēļa Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestādēs

Publicēts: 
15.02.2021 - 13:30

Draugs, draudzība, sadarbošanās, emocijas, mīļi vārdi, labi darbi- šie vārdi bieži izskanēja grupu rotaļnodarbībās šajā nedēļā. PII “Jumītī” visas nedēļas garumā izzinājām, ka draugs var būt ne tikai cilvēks, bet arī dzīvnieks- mācījāmies darīt labus darbus, iepriecināt citus un izjust vēlmi rūpēties par draugiem. Bērni tika rosināti izprast draudzības nozīmi un iespējas, kā rīkoties, kad draugi sastrīdas.

Pilnveidojot prasmes  veidot noturīgas attiecības un savu izpratni par draudzību, rotaļāties un darboties pārī, piektdien, 12. februāra rītā bērni "Zīļukā" pulcējās kopā, lai svinētu Draugu dienu. Draugu dienā spēlējām jautras rotaļas, cienājāmies ar pašu ceptajām vafeļu sirsniņām un priecīgi saņēmām draugu vēstulītes.

PII “Bērziņā ” nedēļas darbs noslēdzās ar jautru pasākumu īpaši greznotā iestādes zālē, kurā tika dejotas dejas, dziedātas draudzības dziesmas, ierunāti video sveicieni tuviem cilvēkiem un vērotas bērnu filmas. Sadarbībā ar vecākiem tika klāts svētku galds un apgūtas labas uzvedības manieres pie galda. Īpaši šai dienai gatavojās grupā “ Zīlīte”, kur bērni turpināja jau pavasarī iesākto draudzības projektu “ Sūtu Tev sveicienu” ar Pļaviņu pasta nodaļu- nostiprinot prasmi un zināšanas par pareiziem vēstules rakstīšanas principiem.

 

Informāciju apkopoja PII “Jumītis” ar filiālēm

“ Bērziņš” un “Zīļuks” metodiķe Dace Niedra