Iedzīvotāju skaits novadā

Publicēts: 
08.03.2021 - 15:30

Saskaņā ar PMLP statistikas datiem (sīkāk skat. Iedzīvotāju reģistra statistika https://www.pmlp.gov.lv ) uz 01.01.2021. reģistrēto Pļaviņu novada iedzīvotāju skaits ir 5066  (2467 vīrieši, 2599 sievietes), t.sk.:

 • Aiviekstes pagastā - 624, Klintaines pagastā - 665,
 • Pļaviņās – 3076,  Vietalvas pagastā - 701.

Bērnu skaits novadā (0-18) – 789, t.sk.:

 • Aiviekstes pagastā- 88, Klintaines pagastā- 71,
 • Pļaviņās- 507, Vietalvas pagastā- 123.

Darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits (no 15.g.v. līdz pensijas vecumam) 3224, t.sk.:

 • Aiviekstes pagastā- 399, Klintaines pagastā- 448,
 • Pļaviņās- 1942, Vietalvas pagastā- 435.

Pensijas vecuma iedzīvotāju skaits novadā – 1187, t.sk.:

 • Aiviekstes pagastā- 150, Klintaines pagastā- 155,
 • Pļaviņās- 716, Vietalvas pagastā- 166.

Vija Liepiņa, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

 •  
 •  
 •  

Vija Liepiņa, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja