Iespējas biedrībām un nodibinājumiem Aktīvo iedzīvotāju fondā

Publicēts: 
26.01.2021 - 16:15

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas grantu programma, kuras darbībai finansējums piešķirts 15 Eiropas valstīs: Bulgārijā, Čehijā, Grieķijā,  Horvātijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā un Ungārijā. Līdz 2020.gada maijam Aktīvo iedzīvotāju fondi savu darbu ir sākuši 13 valstīs (izņemot Kipru un Ungāriju).

Aktīvo iedzīvotāju fonda finansējumu visās valstīs nodrošina Islande, Lihtenšteina un Norvēģija (donorvalstis, kas finansē EEZ un Norvēģijas grantus), individuāli vienojoties ar katru saņēmējvalsti par fonda apjomu konkrētajā valstī. Aktīvo iedzīvotāju fonda darbības mērķis visās valstīs ir pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana un mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spēju vairošana.

Šo piektdien, 29. janvārī, notiks AIF kapacitātes projektu seminārs no plkst. 10:00 līdz 15:00. Ja vel nav sanācis piedalīties tad šī būs pēdējā iespēja gūt ieskatu projekta konkursa nosacījumu izskaidrošanā. Pieteikties šeit: https://ej.uz/Kapac_projektu_Dienas.

Semināra laikā kopīgi izpratīsim vienkārši sarežģīto projektu rakstīšanas "matemātiku" - konkursa nolikuma, pieteikuma anketas un vērtēšanas kritēriju savstarpējo loģiku un projekta radīšanas procesu kontekstā ar jūsu organizācijas kapacitātes stiprināšanas vajadzībām. Pieteikties aicinām interesentus, kuriem ir neliela pieredze projektu rakstīšanā vai kuri vēlas labāk izprast AIF projektu izstrādes pamatprincipus. Individuālām konsultācijām par sava projekta ideju aicinām konsultēties pie Zemgales reģionālā konsultanta – Uldis Dūmiņš, tālr. 26044412

Papildus tam piedāvājam arī konsultāciju dienas š.g. 2., 3., 5., 8., 10., 12. februārī ar iespēju konsultēties par savas organizācijas ideju, izmantojot tālruni vai tiešsaistes video zvanu.

Detalizēta informācija par projekta konkursu šeit: https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/aif-jaunumi/kapacitates-projekti-atverta-projektu-pieteikumu-pienemsana-kapacitates-projektu-konkursa.html

Uldis Dūmiņš

Aktīvo iedzīvotāju fonda Zemgales koordinators