Informācija deputātu kandidātu sarakstu iesniedzējiem par pašvaldību vēlēšanām

Publicēts: 
03.03.2021 - 14:00

Aizkraukles novada pašvaldības vēlēšanu komisija informē, ka no 17. marta līdz 6. aprīlim notiks deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanām.

Vienlaikus informējam, lai iegūtu kandidātu saraksta gatavotāja piekļuves tiesības Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammai, kurā sagatavojami deputātu kandidātu saraksti, ir jāaizpilda pielikumā esošā pieteikuma forma, kas jāiesniedz Aizkraukles novada pašvaldības vēlēšanu komisijai. Pēc tam, kad pašvaldības vēlēšanu komisija būs saraksta gatavotājam piešķīrusi sistēmas lietotāja tiesības, šim pārstāvim būs iespēja uzsākt kandidātu sarakstu sagatavošanu, kā arī pēc nepieciešamības pieslēgt lietojumprogrammai citus saraksta pārstāvjus, kuri būs iesaistīti kandidātu saraksta un tam pievienojamo dokumentu sagatavošanā. 

Pieteikumu piekļuves tiesību  piešķiršanai var iesniegt elektroniski, parakstītu ar drošu e-parakstu (e-pasts vk@aizkraukle.lv)  vai nogādāt  Aizkraukles novada klientu apkalpošanas centrā (Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101).Minētā iesnieguma iesniegšanai pilnvarojums nav nepieciešams.

Ja kādi kandidātu sarakstu iesniedzēji interesējas par iespēju gatavot kandidātu sarakstus vairākiem vēlēšanu apgabaliem (vēlēšanu pašvaldībām), tad šajā gadījumā kandidātu saraksta gatavotāja lietotāja tiesības var piešķirt tikai Centrālā vēlēšanu komisija, un saraksta gatavotājam ar iesniegumu jāvēršas Centrālajā vēlēšanu komisijā, sūtot to uz e-pastu ritvars.eglajs@cvk.lv. Pieteikumā jānorāda visi vēlēšanu apgabali, kuros piekļuve lietojumprogrammai nepieciešama. Iesniegums - pielikumā.

Ar biežāk uzdotajiem jautājumiem par deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanu 2021. gada pašvaldību vēlēšanām iespējams iepazīties Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv sadaļā  https://www.cvk.lv/lv/velesanas/pasvaldibu-velesanas/2021-gada-5-junija-velesanas/kandidatu-saraksti Nosacījumi deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanai un pieņemšanai noteikti Pašvaldības domes vēlēšanu likumā un Centrālās vēlēšanu komisijas 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcijā.  

Plašāka informācija pieejama pie Aizkraukles novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja (tālrunis 29277115) vai sekretāres  (tālrunis 22112922), e-pasts vk@aizkraukle.lv.

 

1. pielikums (saraksta gatavotāja iesniegums – piekļuves tiesību pieprasījums)

2. pielikums (kandidātu saraksta piekļuves tiesību pieprasīšana vairākos vēlēšanu apgabalos)