Latviju dzimšanas dienā sveic novada pirmsskolas izglītības iestādēs

Publicēts: 
16.11.2018 - 21:30

Katrā novada bērnudārzā gan iepriekšējā, gan šī nedēļa aizvadīta īpaši, jo visi lielie un mazie darbiņi, domas veltītas mūsu Latvijai un tās 100. dzimšanas dienai. 

Veicinot valstiskās piederības, patriotisko jūtu veidošanos rotaļnodarbībās un ārpus tām bērni mācījās pazīt savu zemi, piedaloties dažādās aktivitātēs, iesaistot arī vecākus. 

PII “Jumītis” bērni kopā ar vecākiem mājās gatavoja apsveikumus “Daudz laimes, Latvija!”.  Arī filiālē “Zīļuks” tapa ģimeņu radošie darbi, kas veltīti Latvijai. Tie izdevušies tik daudzveidīgi, tik mīļi. Paldies Jums!

Ar sajūsmu, lepnumu un svētku noskaņojumā novada bērnudārzu bērni 16. novembra rītā pulcējās uz Latvijas dzimšanas dienai veltītu pasākumu. Sveicieni Latvijai izskanēja dziesmās, dzejoļos, tika izdancoti dejās. Filiālē “Bērziņš” svētku koncertam, kurā uzsvars tika likts uz mūsu tautas bagātību - folkloru, īpašs bija noslēgums, jo tad koši un skanīgi spēlēja sagatavošanas grupas bērnu orķestris.  

Svētku noskaņojumu pēcpusdienā kuplināja gaismiņas Latvijai, kas iemirdzējās gan filiālē “Zīļuks”, gan darbinieku gatavotajos lukturīšos PII “Jumītī” , gan filiāles “Bērziņš” pagalmā, kur  iedegsies katras ģimenes atnestās svecītes Latvijas karoga krāsās. 

Mūsu novēlējums Latvijai un Pļaviņu novada iedzīvotājiem, lai izskan ar Guntara Rača dziesmas vārdiem:

Daudz laimes, Latvija! 
Tev šodien vēlam - simts gadu turēties un vienmēr kalnā iet.
Daudz laimes, Latvija! 
No sirds tev vēlam, lai zobens vienmēr spožs un saule nenoriet.
Daudz laimes, Latvija! 
Tev šodien vēlam, ikkatrai meitai, tavam tautas dēlam!   

 Informāciju apkopoja A. Čepule, metodiķe