Lieldienu pasākumi pirmsskolas izglītības iestādēs

Publicēts: 
01.04.2021 - 13:30

“ Nāc nākdama liela diena
Visi bērni tevi gaida,
Visi bērni tevi gaida
Aiz vārtiem sasēduši.”

 (Latv.t.dz.)

Visas nedēļas garumā mūsu domas, sarunas un darbi risinājās par pavasari, par dabas norisēm un par svētkiem, kas tuvojas.

Marta izskaņā PII “ Bērziņš ” bērni pulcējās iestādes pagalmā, lai ar dziesmu modinātu Saulīti un sagaidītu Lielo dienu. Kopīgi noskaidrojām, kāpēc šī diena ir īpaša gan dabai, gan cilvēkiem.  Te atlec Lieldienu zaķis un secina, ka negantais Vilks ir tas, kurš tās “nočiepis” . Lai atgūtu olas, Vilks katrai grupai sagatavojis orientēšanās uzdevumu - pēc attēla jāuzmeklē objekts iestādes teritorijā. Pie katra objekta mūzikas skolotāja Inita aicina visus jautrā rotaļā.

Arī vecāki ir parūpējušies un sagatavojuši bērniem krāsotas olas, kas tiek ripinātas, noskaidrojot tālāk aizripināto. Paldies grupas “ Rūķītis” skolotājām par organizēto pasākumu!

“ Jumītī ” Lieldienu rīts atnāca ar auglīgu lietus līņāšanu, tāpēc svinēšana risinājās iestādes zālē. Vecāku sarūpētas, skaistos grozos sagūlušas, bērniem rokās bija krāsotās olas. Noskaidrojām, kāpēc Lieldienās jāšūpojas, kas jādara Lieldienās, lai nekostu odi, nenāktu miegs un būtu sārti vaigi, minējām mīklas. Gājām rotaļās, kas iepriekš apgūtas gatavojoties svētkiem un izdejojām “ Putniņu deju”.

Veicinot bērnu domāšanu, atradām atbildes uz jautājumiem, kāpēc ola neripo uz līdzenas virsmas un kas vajadzīgs, lai realizētu olu ripināšanas sacīkstes.

Paldies vecākiem par atbalstu un krāsaino olu sagatavošanu bērniem! Lai iepriecina un silda sirdis  mūsu gatavotie un nosūtītie Pavasara sveicieni Jums!

Lai  saulains pavasaris, priecīgi svētki  un  laba  veselība   visiem!

 

PII “ Jumītis” ar filiālēm “ Bērziņš” un “ Zīļuks”  metodiķe Dace Niedra