Miķeļdiena Pļaviņu pirmsskolas izglītības iestādēs

Publicēts: 
30.09.2021 - 14:30

Tik nemanāmi rudens raksta savas zīmes - koku lapas iegūst krāsainu rotu, briest sārtās pīlādžogas, āboli, kastaņi un ozolzīles. Mūs priecē raža, ko ievācam. Saskaņā ar senām latviešu tradīcijām 29. septembrī tiek svinēta Miķeļdiena. Lai bērni iemācītos latviskās tradīcijas un svētku svinēšanu, arī bērnudārzos šī diena tiek īpaši atzīmēta.

PII “Jumītis” filiālē “Bērziņš” Miķeļdienas rītā bērnus sagaidīja Rudens vīriņš, Miķeļdienas saimniece un pats Miķelītis. Visi kopīgi noskaidroja, kādiem darbiem jābūt paveiktiem līdz šai dienai un izdejoja rotaļas, kurās cildināja Miķeli un bagāto ražu. Par jautru pasākumu izvērtās tirdziņš, kur naudas vienība bija dabas materiāli. Lielākie bērni jau lepojās ar matemātiskās jomas prasmi saskaitīt vajadzīgo naudas daudzumu! Interesanti, ka no visas iegūtās naudas kopīgi tika izveidota skaista un krāsaina rudenīga kompozīcija, kas priecē gan pašus, gan bērnu vecākus. Savukārt visi tirgū iegādātie rudens labumi ratos tika aizvesti uz virtuvi un nodoti pavāru gādīgajās rokās.

Paldies vecākiem par iesaistīšanos un atbalstu pasākuma organizēšanā un grupas “Pūcīte” skolotājām par svētku vadīšanu!

Miķeļi ir arī Jumja svētki. Pirmsskolas izglītības iestādes“ Jumītis” bērni noskaidroja, ka arī mūsu bērnudārzs nes Jumīša vārdu un Jumis ir latviešu lauku dievība un auglības iemiesojums, tāpēc pagalmā ap Jumja zīmi tika veidots liels un krāsains Jumja vainags. Katra grupa kāpa uz skatuves, lai izdziedātu savu rudens dziesmu un izdejotu rudens dančus. Kā jautra un atraktīva nodarbe izvērtās rudenīgā kastaņu nešanas stafete.

Miķeļdienā godā ceļ maizi, tāpēc arī mēs cienājāmies gan ar rupjmaizi, gan baltmaizi, gan sēklu maizi un baudījām šī gada bišu vākto medu. Neizpalika arī mūsu Mika sumināšana svētkos!

Paldies vecākiem par rudens ražas un dabas materiālu sagādāšanu! Paldies Tomam par vareno ķirbi!

PII “Jumītis” filiālē “Zīļuks” ar bērniem nodarbībās un ārpus tām tika pārrunāts par Miķeļdienas tradīcijām, skandētas tautasdziesmas, izspēlētas rotaļas, īpaši aizraujošas bija gaiļu cīņas.  Bet, lai pārliecinātos par to, vai tiešām raža ir novākta un rudens ir klāt,  lielie un mazie Zīļuki devās pastaigā. Pastaigā bērni novēroja, ka tiešam mūsu pagastā saimnieki ir čakli - ražu ir novākuši, pat lauki jau aparti un daba mūs priecē ar dažādām krāsām. Pēc pastaigas bērnudārza laukumā bērni veidoja raibu raibās glezniņas no pašu savāktiem dabas materiāliem.

 

Informāciju sagatavoja metodiķe Dace Niedra