Mūzikas skolā mācību gadu noslēdz, tiekoties klātienē un attālināti

Publicēts: 
11.06.2021 - 13:15

Aizvadīts 2020./21. mācību gads. Mūzikas skolas audzēkņi saņēmuši liecības, čaklākie arī pateicības par labām sekmēm. Kā mums veicies? Par to lai stāsta skolotāji:

 

Kora klase

 “Visas manas skaistas dziesmas pār kalniņu pārtecēja…”. Pārfrāzējot šos tautasdziesmas vārdus, gribētos teikt – visas manas skaistas dziesmas caur datoru izskanēja.

Neskatoties uz šo attālināto apmācības procesu, kora klases audzēknes savā dziesmu pūrā ir  pielocījušas gan tautasdziesmas, gan latviešu komponistu, gan itāļu klasiķu oriģināldziesmas.

Šajā mācību gadā kora klasi absolvēja Anete Berģe, kura bija pirmā Pļaviņu Mūzikas skolas 2013. gadā akreditētās kora klases audzēkne.

Lai visiem saulaina un ar skanīgu dziedāšanu piepildīta vasara!

 

Kora klases skolotāja Iveta Bērziņa

Klavieru klase

Ir aizritējis mācību gads, kura 2. semestrī mācību process ir noticis attālināti. Piecus mēnešus audzēkņu klavierspēle ir skanējusi telefonā, datorā un video ierakstos. Tāpēc liels bija atkalredzēšanās prieks saulainā 31. maija dienā, satiekot savus audzēkņus smaidīgus, laimīgus un paaugušos pie Pļaviņu Mūzikas skolas. Iztinām koši dzelteno skaņdarbu kamolīti un noskaidrojām, ka čakli apgūstot klavierspēli, visi audzēkņi kopā ir apguvuši vairāk kā 60 dažādu raksturu, formu un stilu skaņdarbu, apgūstamo skaņdarbu notis saņemot e-pastos, māju pastkastītēs, mūzikas skolā  u.c.. Populārākais skaņdarba nosaukums – Menuets ( sena franču deja).

Prieks par audzēkņu labajām un teicamajām sekmēm, par precizitāti pieslēdzoties attālinātajam mācību procesam. Paldies audzēkņiem un viņu vecākiem par izturību, pacietību, sapratni un spēju pielāgoties neierastiem apstākļiem. Lai visiem krāsaina un raibiem notikumiem piepildīta vasara! Uz tikšanos 1. septembrī!

 

Klavierspēles skolotāja Sigita Vilkaplātere

 

Liecību izsniegšanas diena atnāk silta un saulaina. Un bērni to ir pelnījuši! Liels prieks atkal ieraudzīt bērnu acis un smaidus, – bez ekrāna starpniecības. Visi mani audzēkņi ir godam izturējuši šo grūto mācību gadu.  Malači! Liecību izsniegšanas brīdī tiek pārbaudīta audzēkņu erudīcija, un prieks, ka viņi zina nosaukt gan Latvijā populārus un zināmus pianistus, gan to, ka Mocarts savas komponista gaitas sācis jau piecu gadu vecumā.

Lai mums visiem silta, saulaina un labiem piedzīvojumiem bagāta vasara. Uz tikšanos rudenī!

 

Klavierspēles skolotāja Sarmīte Ambaine

 

Pūšaminstrumentu klase

Dīvainais 2020./2021. mācību gads, kad visi bija spiesti apgūt dažādas tehnoloģijas un būt ļoti radoši, lai padarītu daudz maz ciešamu stundu norisi, ir noslēdzies.

Pūšaminstrumentu nodaļā skolojās 24 audzēkņi.  16 no tiem mācību gadu noslēdza ar labām un teicamām sekmēm, bet pieci skolu absolvēja.

Lepojamies ar saviem audzēkņiem, kas neskatoties uz attālināto darba procesu, cītīgi turpināja apgūt savu izvēlēto pūšamo instrumentu!

Pedagogi ļoti cerēja uz siltu, jauku laiku, lai varētu muzicēt ārā, bet dabai bija savi plāni. Pavasaris bija nelabvēlīgs un šī iespēja netika dota. Arī mācību gada noslēguma tikšanos organizējām ZOOM tiešsaistē, kuras laikā skatījāmies interesantus un jocīgus muzikālus priekšnesumus, iepazināmies ar dažiem dīvainiem pūšamajiem instrumentiem.

Uz jautājumu – vai patika attālinātās mācības – visi draudzīgi atbildēja “nē”!  Novēlu visiem pūtējiem jauku vasaru un ļoti ceru, ka rudenī tiksimies klātienē!

 

Flautas spēles skolotāja Aiva Siliņa

 

Vijoles klase

Pagājušā mācību gada lielākā daļa skolas vijolniecēm aizvadīta mācoties attālināti. Vijole – viens no svarīgākajiem instrumentiem orķestrī. Tā var būt ļoti dažāda – skanēt maigi, liriski, būt arī draiska un virtuoza. Vijolnieki apgalvo, ka vijole ir grūtākais mūzikas instruments pasaulē – un ne velti! – mūzikas skolā tas jāmācās astoņus gadus!

Paldies manām audzēknēm Alisei, Ancei, Sofijai, Līvai un Nadeždai par ieguldīto darbu instrumenta spēles apguvē. Šajā sarežģītajā laikā tas nebija viegli, bet šobrīd visiem prieks par sasniegto! Tikāmies skolā 3. jūnijā, lai saņemtu Liecības, Pateicības par labām un teicamām sekmēm, pārrunātu, ko izdevies iemācīties aizvadītajā mācību gadā un izvirzītu muzikālus mērķus nākamajam darba cēlienam.

“Zālē čīgā sienāzītis,
Vienmēr jautrais vijolnieks.
Šogad skaista vasariņa,
Tāpēc viņam prieks!"

(Dz. Rinkule-Zemzare)

Vēlu visiem jaukas brīvdienas un lai siltajos vasaras vakaros izdodas sadzirdēt zaļajā zālē čīgājam sienāzīti – vijolnieku!

 

Vijoles spēles skolotāja Dace Rīdiņa

 

Akordeona klase

Mācību gada pēdējā dienā  attālināti tiešsaistē ZOOM notika akordeona klases mācību gada noslēguma pasākums. Izskanēja neliels koncerts, kurā piedalījās skolas akordeona klases audzēkņi, kā arī savas akordeona spēles prasmes nodemonstrēja akordeonistu duets no Daugavpils.

Koncertu papildināja divi muzikāli konkursi, kuros audzēkņiem  bija iespēja atklāt savas muzikālās dotības un zināšanas par latviešu tautas dziesmām.

Bija liels prieks, ka šajā pasākumā attālināti piedalījās arī skolas audzēkņu vecāki. Brīnišķīgi, ka mācību gadu noslēdzot, visiem priecīgs noskaņojums!

 

Akordeona spēles skolotāja Jeļena Nitecka