Norisinājies skolēnu skatuves runas konkurss

Publicēts: 
21.02.2019 - 14:15

Katru gadu Valsts izglītības satura centrs rīko skolēnu skatuves runas konkursu. Ar mērķi sekmēt bērnu un jauniešu kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratību un līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā, kultūras mantojuma apguvē, iesaistoties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pilnveidē. Konkurss norisinās 3 kārtās.

2019. gada 18. februārī aizvadīta skolēnu skatuves runas konkursa 1. kārta. Veicinot radošo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku, runas kultūru un aktiermeistarību,  priekšnesumus sniedza 27 dalībnieki - 1.-12. klašu skolēni no Pērses sākumskolas, Bebru pamatskolas, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas un tai skaitā 8 Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēni:

Kate Kondrāte ( 6. klase, skolotāja Silga Stučka) -1. vieta

Aksels Leitlants (7. klase, skolotāja Velta Rulle) – 1. vieta

Rūdis Ruciņš Vējiņš ( 11. klase, skolotāja Silga Stučka) – 1. vieta

Enia Kaņepēja ( 11. klase, skolotāja Silga Stučka) –  1. vieta

Kaiva Annika Avotiņa (4. klase, skolotāja Laura Avotiņa) – 2. vieta

Lelde Elīna Pitjukeviča ( 11. klase, skolotāja Silga Stučka) – 2. vieta

Elīza Baltā (1.klase, skolotāja Inga Baginska) - 3.vieta

Laura Lorita Buševica (4. klase, skolotāja Sarmīte Meldere) – 3. vieta

2019. gada 3. aprīlī Jelgavā norisināsies skatuves runas konkursa reģionālā  kārta (2. kārta), kurā Pļaviņu novada ģimnāziju pārstāvēs Kate Kondrāte, Aksels Leitlants, Rūdis Ruciņš Vējiņš, Enia Kaņepēja, Elīza Baltā. Lai veiksmīga uzstāšanās!

Paldies skolēniem un skolotājiem par augstajiem sasniegumiem!

Paldies Pļaviņu Mākslas skolas audzēkņiem un skolotājiem par sarūpētajām balvām konkursa dalībniekiem!

Paldies konkursa žūrijai - Ingrīdai Puķītei, Inārai Kucenkeirei, Kristīnei Rullei un Inesei Saulītei - par ieguldīto darbu!

 

Pļaviņu novada izglītības darba speciāliste

Līga Ostrovska