Novada bibliotēka prezentē jauno pakalpojumu – 3td E-Grāmatu platformu - Pļaviņu novada ģimnāzijas audzēkņiem

Publicēts: 
25.02.2019 - 09:30

22. februārī, Dzimtās valodas dienas noskaņās, Pļaviņu novada bibliotēkas vecākā bibliotekāre Iveta Gureviča vadīja bibliotekārās stundas novada ģimnāzijas 8.- 12.klašu skolēniem, stāstot par publiskajās bibliotēkās pieejamo jauno pakalpojumu – 3td E-Grāmatu bibliotēku. Jaunieši uzzināja, kādas e-grāmatas tiek piedāvāts lasīt, kādi ir priekšnosacījumi, lai kļūtu par jaunā pakalpojuma izmantotājiem. Skolēniem tika nolasīts bibliogrāfiskais apskats par latviešu autoru darbiem, ar kuriem varētu sākt lasīšanu e-grāmatu vietnē vidusskolas vecuma jaunieši – dažādu žanru prozas darbi no mūsdienu latviešu literatūras, kā arī darbi, kuri pieskaitāmi latviešu literatūras klasikai: P. Rozīša “Valmieras puikas”, J. Ezeriņa “Stāsti un noveles”, A. Bela “Būris”.

Skolēni uzzināja arī par vēl kādu jaunu, ar latviešu literatūru saistītu projektu – AUDIO GRĀMATA.LV – interneta vietni, kurā var klausīties deviņu latviešu literatūras klasiķu (A. Brigaderes, J. Poruka, R. Blaumaņa u.c.) darbu izlases, iepazīties ar viņu biogrāfijām.

Domājam, ka jaunie projekti, kas šogad kļuvuši pieejami publisko bibliotēku apmeklētājiem, veicinās interesi par lasīšanu, paverot plašākas iespējas literāro tekstu pieejamībai.

 

Ziņu sagatavoja: Ineta Grandāne

Pļaviņu novada bibliotēka