Operatīvā hidroloģiskā informācija (08.03.2021.)

Publicēts: 
08.03.2021 - 16:15

Aizvadītajā diennaktī austrumu daļas upēs no ledus brīvajos posmos novērota reta vižņu iešana.

Aizvadītajā diennaktī ūdens līmenis Paaugstinājās Daugavā no Veļižas līdz Vitebskai, posmā Polocka - Verhņedvinska par 5...9 cm,bet posmā Daugavpils - Jersika par 2...5 cm. Pie Zapadnaja Dvina, Ullas ūdens līmenis svārstījās, posmā Piedruja - Daugavpils pazeminājās par 8...13 cm, bet Jēkabpils- Zeļķu posmā pazeminājās par 1...3 cm, pie Pļaviņām ūdens līmenis svārstījās ar tendenci paaugstināties, paaugstinoties par 26 cm. Daugavas baseina upēs ūdens līmenis pazeminājās par 3...11 cm, bet Lielajā Juglā pie Zaķiem un Dubnā pie Višķiem paaugstinājās par 1...4 cm. Gaujā un tās baseina upēs ūdens līmenis pārsvarā pazeminās par 2...20 cm, bet Palsā un Vaidavā paaugstinājās par 1...7 cm. Salacā un tās baseina upēs ūdens līmenis nedaudz svārstījās. Lielupē Mežotnes - Staļģenes posmā un Lielupes baseina upēs ūdens līmenis pazeminājās par 4...17 cm, bet Lielupē no Jelgavas līdz Slokai paaugstinājās par 5...7 cm. Kurzemes upēs ūdens līmenis pārsvarā pazeminājās par 1...13 cm, bet Rojā un Bārtā paaugstinājās par 1...14 cm.

Šorīt Kurzemes upes lielākoties brīvas no ledus, Imulā pie Pilskalniem piesalas. Lielupes lejtecē pie Slokas paliku piesalas, pie Mežotnes ledus krautņi upes krastos, Mēmelē pie Tabokines vidēja vižņu iešana, bet pārējās Zengales upes brīvas no ledus. Salacas baseina upēs gar krastiem piesalas vai palieku piesalas. Gaujā reta līdz vidēja vižņu iešana, pie Velēnas ledus krautņi upes krastos. Tirzā pie Lejasciema saglabājas ledus sablīvējums augšpus un lejpus novērojumu stacijai. Vaidavā pie Apes un Amatā pie Melturiem gar krastu veidojas piesalas, bet palsa pie Vilkzemniekiem brīva. Rēzeknē pie Griškāniem piesalas, palieku piesalas un reta vižņu iešana. Aiviekstē piesalas un reta vižņu iešana. Pededzē pie Litenes ledus sega ar lāsmeņiem. Ogrē pie Lielpēčiem piesalas un reta vižņu iešana, pie Ogres ledus krautņi upes krastos.  Lielajā Juglā pie Zaķiem gar krastu veidojas piesalas. Daugavā no Zapadnaja Dvina līdz Suražai ledus sega vai nepilna ledus sega, pie Vitebskas reta sniega putra un paliku piesalas, pie Ullas ledus sega, pie Polockas reta ledus iešana. Daugavā pie Verhņedvinskas saglabājusies ledus sega ar lāsmeņiem. Daugavā pie Piedrujas piesalas un reta vižņu iešana, pie Krāslavas vaļums un reta vižņu iešana, bet Daugavpils - Vaikuļānu posmā piekrastes vaļumjoslas. Pie Jersikas ledus sega ar lāsmeņiem, pie Jēkabpils paliku piesalas un reta vižņu iešana. Pie Zeļķiem ledus sastrēgums augšpus un lejpus novērojumu stacijai, bet pie Pļaviņām ledus sega ar lāsmeņiem. Šodien pie Zeļķiem ledus sastumjas.

Tuvākajās dienās ūdens līmeņi Latvijas upēs lielākoties pazemināsies vai svārstīsies.

Pavasarī bīstams ir arī biezs ledus!! Atrasties uz ledus ir ļoti BĪSTAMI!

Informācijai sekojiet LVĢMC mājaslapā jaunumu sadaļā, Plūdu riska informācija sistēmā (PRIS), brīdinājumu sadaļā, kā arī sociālajos medijos Twitter un Facebook.

 

Sanita Pelēķe,
Komunikācijas daļa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste.

www.meteo.lv