Par nekustamā īpašuma Lielā ielā 21, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, izsoli

Publicēts: 
01.04.2021 - 11:00

VAS „Latvijas Pasts” informē, ka pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma Lielā ielā 21, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, atsavināšanu.

Nekustamais īpašums ar kadastra Nr.3213 501 1301 sastāv no sakaru mezgla ēkas un šķūņa.

Nekustamā īpašuma izsole ar lejupejošu soli notiks 2021. gada 7 .maijā plkst. 9.00 VAS „Latvijas Pasts” telpās Ziemeļu ielā 10, Lidostā „Rīga”, Mārupes novadā, nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena – 1500 EUR. Detalizētāku informāciju par izsoli var saņemt pie izsoles rīkotāja darba laikā no 01.04.2021. pa tālruņiem 27891900 un 29420864.

 

VAS „Latvijas Pasts”