Par Pļaviņu novada nosaukuma maiņu un Pļaviņu apvienības pārvaldes rekvizītiem

Publicēts: 
08.07.2021 - 18:15

Aizkraukles novada pašvaldība atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6. punktam ir novadā iekļauto pašvaldību (Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadu) institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.

Pļaviņu novads no 2021.gada 1. jūlija tiek dēvēts par Pļaviņu apvienības pārvaldi, kuras pārraudzībā paliek visi 3 iepriekšējo novadu veidojošie pagasti (Aiviekstes, Klintaines un Vietalvas pagasts) un Pļaviņu pilsēta.

Iedzīvotājiem pašvaldības pakalpojumu saņemšana tiek nodrošināta ierastajā kārtībā gan Pļaviņu pilsētā, gan pagastos.

Veicot maksājumus, mainās tikai adresāts – Pļaviņu apvienības pārvalde. Kontu numuri un reģistrācijas numuri paliek pašreizējie.

Pļaviņu apvienības pārvaldes rekvizīti:

Pļaviņu apvienības pārvalde

reģ. Nr.90000043649,

PVN reģ. Nr.LV90000043649,

AS Swedbank,

norēķinu konta Nr.LV38HABA0551020621727

Adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120
tel. 65133054, mob. tel. 29299719,
e-pasts: dome@plavinas.lv