Pašvaldība atbalsta četru nometņu organizēšanu augustā

Publicēts: 
27.07.2021 - 13:30

Aizkraukles novada domes izveidotā komisija lēmusi piešķirt valsts budžeta finansētu bērnu nometņu projektu  programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” līdzekļus visiem četriem iesniegtajiem pieteikumiem, tādā veidā nodrošinot iespēju augustā 70 bērniem un jauniešiem saturīgi pavadīt laiku.

 Aizkraukles novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Astra Siliņa atzīst, ka bija cerējusi uz lielāku nometņu organizatoru interesi, jo valsts piešķirtais finansējums bija paredzēts 334 bērnu un jauniešu nodarbināšanai nometnēs. Nometņu projektu konkursu pašvaldība izsludināja jūlijā un tas paredzēja, ka nometnēm jānotiek laikā no 2. līdz 31. augustam. Finansējumu nometņu organizēšanai pašvaldībai piešķīris Valsts izglītības satura centrs un kopumā piešķirtie valsts budžeta līdzekļi ir 31 730 euro.

Konkursā savus pieteikumus iesniedza biedrības “Upmales mantinieki”, “Ērberģietes” (2 pieteikumi) un Tatjana Zagorska-Udaļcova. Komisija lēmusi atbalstīt visus pieteikumus.

Biedrība “Upmales mantinieki” piedāvās 20 bērniem un jauniešiem no 5. līdz 11. augustam Neretā pavadīt “Piecas krāsainas dienas”. Biedrība “Ērberģietes” organizēs pasākumu “Katru dienu ar piesitienu”, kurā varēs piedalīties 15 bērni un šīs aktivitātes notiks divas reizes: no 2. līdz 6. augustam un no 17. līdz 21. augustam. Nometne notiks Ērberģes muižas teritorijā.

Savukārt Tatjana Zagorska – Udaļcova no 9. līdz 13. augustam piedāvās 20 dalībniekiem iespēju Pļaviņās pavadīt laiku nometnē “Deju ritmi”.

Visas ir slēgta tipa dienas nometnes un darbosies 6 stundas dienā.

Saskaņā ar Aizkraukles novada domes apstiprināto nolikumu, visiem šo finansējumu saņēmušajiem nometņu organizatoriem ir pienākums sniegt pašvaldībai informāciju par nometnes norisi, par kuru vēlāk informēsim mājas lapā www.aizkraukle.lv.